Entegre Yönetim Sistemi


POLİTİKAMIZ

Elektrik üretimi, ticareti ve maden sahalarında üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ve enerji sektörüne yön veren öncü bir kuruluş olarak;


  • ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin performansının ve  süreçlerimizin  verimliliğinin  artırılması ile sürekli iyileştirilmesi  için izlenebilir,  ölçülebilir ve  hedeflere ulaşabilir bir anlayış ile hareket etmek. 
  • Değişen ve gelişen yeni teknolojileri nitelikli iş gücümüz  ile  takip ederek, sürdürülebilir,  kesintisiz,  kaliteli enerjiyi sağlamak. 
  • Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların  geliştirilmesini  sağlamak  amacıyla çalışanlarımızın  tüm  süreçlere  yeni fikirlerle destek olmalarını teşvik etmek, mesleki ve davranışsal yetkinliklerini  artıracak ortamı  oluşturmak ve eğitimler düzenlemek. 
  • Ulusal ve  uluslararası  yasal  şartlar,  standartlar  ve  teknolojik  yenilikleri  takip  ederek,  bu şartlara uyumu sağlamak.
  •  Çevrenin   gelecek   nesillerden   ödünç   alındığı   bilinciyle   doğal   kaynaklarımızın    en   verimli    şekilde kullanılmasını sağlamak ve çevreyi korumak.
  •  Yaşam  döngüsü  bakış  açısı  ile  uyumlu  olarak;  sürdürülebilir  atık  yönetiminin uygulanmasını, kirliliğin kaynağında azaltılarak atık oluşumun en aza indirilmesini ve geri dönüşümünü sağlamak. 
  • Faaliyetlerimizden  kaynaklanabilecek  her  türlü  risk  ve  fırsatı  belirleyerek  riskleri  azaltan  ve  tehlikeleri ortadan kaldıran bir anlayış benimsemek. 
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak

Taahhüdümüzdür.


Zafer BENLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARIMIZ

Bu sayfa 11 Ekim 2023 13:10 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu