Entegre Yönetim Sistemi


ISO 45001 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ


Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, çalışanlar için sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının minimize edilmesi,tehlikelerin doğru şekilde tanımlanarak risklerin tespit edilmesi, önleyici tedbirler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile oluşturulan ve uluslararası geçerliliği olan bir yönetim sitemidir.Sağlayacağı Kazanımlar

. Kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusunda farkındalık oluşturur.

. Kurumsal faaliyetler ile ilgili dokümantasyonun standart gerekliliklerine göre oluşturulmasını sağlar.

. Kurum içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştiril mesini sağlar.

. Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını, kurumsal hafızanın oluşmasını ve bilginin korunmasını sağlar.

. Kurumsallık kültürünün oluşmasını, yaygınlaşmasını ve devamlılığını sağlar.

. Çalışanlar ve ilgili tüm paydaşlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.

. Kurum imajının güçlenmesini sağlar.

. Uluslararası geçerliliği olan belgeye sahip olmanın getirdiği avantajlardan faydalanmayı sağlar.

. Verimliliği artırır.

Bu sayfa November 4, 2022 1:38 PM tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu

Altın Örümcek