Entegre Yönetim Sistemi


ISO 45001 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ


İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi; İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili yasal mevzuatın ışığında, kuruluş içinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve yönetmek için gerekli riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Çalışanların sağlığı en büyük önceliktir. İş sağlığı ve güvenliğinin tüm iş süreçlerine dahil edilmesini kolaylaştıran bu standart, her düzeyde iş güvenliği konusunda daha fazla kişinin farkındalığını artırmaktadır.


Bu sayfa 11 Ekim 2023 13:07 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu