Üye Olduğumuz Kuruluşlar

Üye Olunan Ulusal Kuruluşlar

TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği)

DEK (Dünya Enerji Konseyi - Türk Milli Komitesi)

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

DOĞSANT (Anadolu ve Trakya Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri Derneği)

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

KÖMÜR-DER (Kömür Üreticileri Derneği)

FOREKS (Kredi Kayıt Bürosu) 

TKİB (Türk Kamu İşletmeleri Birliği)

Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar

EURELECTRIC (Elektrik Sanayi Birliği - Union of the Electricity Industry)

CIGRE (International - Council on Large Electric Systems)

ISSA (Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği)

Bu sayfa 9 Mayıs 2024 12:47 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu