Üye Olduğumuz Kuruluşlar

Üye Olunan Ulusal Kuruluşlar

TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği)

DEK (Dünya Enerji Konseyi - Türk Milli Komitesi)

OME (Akdeniz Enerji ve Gözlemevi Derneği)

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

Anadolu ve Trakya Doğalgaz Santralları Derneği

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

Kömür Üreticileri Derneği

FOREKS (Kredi Kayıt Bürosu) 

Milli Prodüktivite Merkezi

Kamu İş

Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar

EURELECTRIC (Elektrik Sanayi Birliği - Union of the Electricity Industry)

CIGRE (International - Council on Large Electric Systems)

ISSA (Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği)

Bu sayfa 11 Mart 2024 08:36 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu