İhaleler

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
Tümü
Tümü
July 11, 2023
(Açık)
İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI (A VE B DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALLARI) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN ANA GÜÇ TRAFOLARINA YANGIN EMNİYET SİSTEMİ KURULMASISATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
July 5, 2023
(Açık)
Bakım Yönetimi Daire Başkanlığı Elektrik Test Müdürlüğü ihtiyacı olan 3 kalemde toplam 5 adet test cihazının teminiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
July 3, 2023
(Açık)
EÜAŞ MUHTELİF İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ VE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLARININ İHTİYACI BİLİŞİM AĞI VE SİSTEM ODASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE KURULUMU MAL ALIMI İŞİSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 15, 2023
(Açık)
AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 6 KALEMDE TOPLAM 86 ADET LENS TİPİ ÇELİK KOMPANSATÖR VE 10 ADET BOĞUM TEMİN EDİLMESİ VE 16 ADET ID FAN GİRİŞ ÇIKIŞ KOMPANSATÖRLERİNİN MONTAJININ YAPILMASI İŞİSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
July 4, 2023
(Açık)
EÜAŞ Kimya Laboratuvar İşletme Müdürlüğü'nün İhtiyacı 10 Kişi İle 3 Yıl Süreli Özel Güvenlik Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 13, 2023
(Açık)
EÜAŞ Genel Müdürlüğü uhdesindeki S72730 (ER1161243) ruhsat numaralı II-(a) grubu(kalker) işletme ruhsatlı sahadan 500000 kuru ton kireçtaşının üretilmesi ve Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 20, 2023
(Açık)
18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 2 yıl süreli 3000000 litre motorinin nakliye dahil satın alınması ve ilgili işletme müdürlüğüne teslim edilmesi mal alımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 14, 2023
(Açık)
Gezende HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 34 Kişi İle 36 Ay Süreli Genel Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 12, 2023
(Açık)
18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 1 ve 2 Numaralı Ünite Kazan Revizyonu ve Bu İşin Yapılması İçin Gerekli Malzemelerin TeminiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 13, 2023
(Açık)
Karakaya HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 38 kişi ile 3 yıl süreli genel hizmet alımı işi.SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 12, 2023
(Açık)
Muhtelif İşletme Müdürlüklerinde Bulunan Ana Güç Trafolarına Yangın Emniyet Sistemi KurulmasıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
May 25, 2023
(Açık)
Yusufeli HES İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı 3 Yıl Süreli 35 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
May 23, 2023
(Açık)
Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 55 kişi ile 24 ay süreli genel hizmet alımı işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
May 3, 2023
(Açık)
İstanbul Doğalgaz A Santralı bünyesindeki V94.2 tip gaz türbinlerine ait (766 adet) rotor ve stator kanatları ile (2655 adet) kanat bağlantı parçalarından oluşan 2 grup (dövme grubu ve döküm grubu) 8 kalemde toplam 3421 adet yedek malzemenin teminiSATINALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
March 28, 2023
(Açık)
EÜAŞ Generatör Fabrikası Müdürlüğü’nün İhtiyacı 36 Kişi İle 3 Yıl Süreli Genel Hizmet ALIMISATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
February 28, 2023
(Açık)
Akköprü-Çine HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Akköprü HES’in 25 kişi ile 3 yıl süreli özel güvenlik hizmet alımı işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
February 23, 2023
(Açık)
Karkamış HES İşletme Müdürlüğünün 22 Kişi İle 3 Yıl Süreli Özel Güvenlik HizmetSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
February 8, 2023
(Açık)
EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı ihtiyacı 31.800 litre kuvvetli Katyon ve 15.250 litre kuvvetli anyon olmak üzere toplam 47.050 litre eşdeğer reçine temin edilmesi mal alımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
November 23, 2022
(Açık)
Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 18 kalem döküm malzemesinin temini işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
October 31, 2022
(Açık)
Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü faaliyetleri sonucu açığa çıkacak uçucu külün, kül öğütme ve seperasyon tesisinin işlettirilerek satışı yapılacaktır.SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek