İhaleler

DOLANDIRICILARA DİKKAT!!

Kötü niyetli birtakım kişi veya kişilerin; Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız ve diğer yöneticilerimizin ismini kullanarak tedarikçi firmalarımızdan yardım talebinde bulunduğu tespit edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere yardım edileceği söylenerek yapılan bu veya benzeri yardım taleplerinin Kurumumuz veya kurum yöneticilerimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Bu gibi taleplere itibar edilmemesi, mümkünse kaydedilerek adli makamlara bildirilmesi ve Kurumumuzun da haberdar edilmesini rica ederiz.

— EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
Tümü
Tümü
December 27, 2023
(Açık)
Atatürk HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 104 Kişi İle 2 Yıl Süreli Özel Güvenlik Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
December 27, 2023
(Açık)
Üretim ve bakım çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sanal gerçeklik uygulamaları projesiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
December 21, 2023
(Açık)
Karkamış HES Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
December 20, 2023
(Açık)
ETL performans iyileştirme çalışmaları ve ODI dönüşümü projesiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
December 11, 2023
(Açık)
Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı, 3730 metre çelik kortlu konveyör bant ile 1165 metre tekstil kortlu konveyör bantların ve her makara bant için bedelsiz olarak verilecek olan 26 set eklem malzemesinin imali ve teslimiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
November 8, 2023
(Açık)
Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı’na Bağlı Jeneratör Fabrika Müdürlüğüne Keban Hes Yedek Sargı İmalatında Kullanılmak İçin 9 Kalem Sargı İzolasyon Malzemesi Temini Mal Alımı İşiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
November 6, 2023
(Açık)
Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı’na bağlı Jeneratör Fabrika Müdürlüğü tarafından Keban HES jeneratör stator bobini imalatında kullanılacak olan 2 kalemde toplam 30.000 kg. (15.000 kg + 15.000 kg) izoleli yassı bakır telinin teminiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
September 26, 2023
(Açık)
Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan Genel Temizlik, Yerleşke Çevre Temizliği, Bakım, Misafirhane, Yemekhane ve Çay Ocağı Hizmetlerinin 3 Yıl Süreyle 17 Kişiyle Yapılması hizmet alımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
September 5, 2023
(Açık)
Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 34 Kişi İle 36 Ay Süreli Genel Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
August 28, 2023
(Açık)
Çayırhan Termik Santralı Değirmen Bakım Servisine ait “1. ve 2. ünite değirmenlerinin değirmen altı yay ve viskodamperlerinin temini ve değişimi” mal alımı işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
July 4, 2023
(Açık)
EÜAŞ Kimya Laboratuvar İşletme Müdürlüğü'nün İhtiyacı 10 Kişi İle 3 Yıl Süreli Özel Güvenlik Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
June 14, 2023
(Açık)
Gezende HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 34 Kişi İle 36 Ay Süreli Genel Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
May 25, 2023
(Açık)
Yusufeli HES İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı 3 Yıl Süreli 35 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet AlımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
May 23, 2023
(Açık)
Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 55 kişi ile 24 ay süreli genel hizmet alımı işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
May 3, 2023
(Açık)
İstanbul Doğalgaz A Santralı bünyesindeki V94.2 tip gaz türbinlerine ait (766 adet) rotor ve stator kanatları ile (2655 adet) kanat bağlantı parçalarından oluşan 2 grup (dövme grubu ve döküm grubu) 8 kalemde toplam 3421 adet yedek malzemenin temini-Devamı
March 28, 2023
(Açık)
EÜAŞ Generatör Fabrikası Müdürlüğü’nün İhtiyacı 36 Kişi İle 3 Yıl Süreli Genel Hizmet ALIMISATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
February 28, 2023
(Açık)
Akköprü-Çine HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Akköprü HES’in 25 kişi ile 3 yıl süreli özel güvenlik hizmet alımı işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
February 23, 2023
(Açık)
Karkamış HES İşletme Müdürlüğünün 22 Kişi İle 3 Yıl Süreli Özel Güvenlik HizmetSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
February 8, 2023
(Açık)
EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı ihtiyacı 31.800 litre kuvvetli Katyon ve 15.250 litre kuvvetli anyon olmak üzere toplam 47.050 litre eşdeğer reçine temin edilmesi mal alımıSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı
November 23, 2022
(Açık)
Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 18 kalem döküm malzemesinin temini işiSATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞIDevamı

Enerji Tasarruf Modu