Kurumsal Kimlik Kılavuzu

EÜAŞ Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumlar, vizyon ve misyonları ile doğar, inanç ve azim ile büyür, gelişir ve ülkemiz için bir değer haline gelir. 

Yerine getirdikleri görevlerle, ülke için sundukları hizmetlerle, deneyimleriyle, çalışanları ve vizyonları ile bir kurum, kendi içinde bir bütündür.

Kuruluşu ile, ülkemizdeki enerji üretimini güvenilir şekilde yapmayı hedefleyen kurumumuz “Kimlik Sahibi” bir kuruluş vasfı ile, çalışmalarını daha güçlü bir zeminde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

“Kurumsal Kimlik”, kurumsal iletişim ve halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. 

Bu ifade, sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kılavuzu, bu sistemin vazgeçilmez ögesidir. “Kurumsal Kimlik” kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır.

Bu sayfa 26 Temmuz 2023 09:08 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu