Bilgi Edinme

CİMER Başvuru

Bilgi Edinme Başvuruları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Teşekkülümüze yapılacak her türlü başvuru, Bilgi Edinme (CİMER) Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır. 

Mevzuata uygun olmayan ya da eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.


CİMER BAŞVURU YAP

Bu sayfa 23 Şubat 2022 12:51 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu