Hibrit Proseslerle Karbon Yakalama Teknolojileri

Hibrit Proseslerle Karbon Yakalama Teknolojilerinin İncelenmesi

Proje kapsamında EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin baca gazı bileşimi örnek alınarak, bu gaz bileşiminden CO2’in bertarafına yönelik olarak laboratuvar test sisteminde çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Örnek baca gazı bileşimi baz alınarak, laboratuvar ortamında hazırlanan gaz karışımından CO2’in tutulmasına yönelik proses çiftleri karşılaştırmalı olarak TÜBİTAK bünyesinde kurulan laboratuvar test sisteminde incelenmiş ve performans değerlendirmesi yapılmıştır. Proses çiftlerinden membran ayırma prosesleri ile CO2 ayırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Hibrit Prosesle Karbon Yakalama Teknolojilerinin İncelenmesi projesi kapsamında günümüz teknolojik gelişmelere bağlı olarak öne çıkan membranların kullanıldığı süreçler detaylı olarak çalışmıştır. EÜAŞ Bursa Doğal Gaz çevrim santrali baca gazı esas alınarak laboratuvar ölçekte gerçekleştirilen çalışmalarda, membran bazlı proseslerin CO2 tutma verimi anlamında oldukça etkin sonuçlar verebildiği gözlenmiştir.

Yapılan detaylı performans ölçümlerinde membranların kullanıldığı proseslerde membran üretiminde kullanılan polimerik malzeme, gaz besleme debisi, gaz ayırma modülünün çalışma basıncı, gaz ayırma modülü çıkışında vakum sürücü kuvvetinin kullanımı ve vakum miktarı gibi parametrelerin gaz akımından CO2 ayırımının verimini önemli ölçüde etkileyen parametreler oldukları belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar CO2 içeren gaz akımının fiziksel özelliklerine bağlı olarak bir veya birkaç parametrenin beraber uygulanması halinde membran proseslerin muadil ticari proseslere benzer verimler gösterdiği ve performans anlamında önemli bir alternatif olabildiğini göstermiştir.


Proje 27.04.2021 tarihinde başlamış ve 26.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Projede laboratuvar performans test düzeneğinde elde edilen sonuçlar HF membran proseslerin sıklıkla kullanılan mevcut CO2 ayırma proseslerine teknik anlamda önemli bir alternatif olduğunu göstermiş, gerek yatırım gerekse işletim maliyetleri göz önüne alındığında laboratuvar çalışmaları sonucunda proje kapsamında uygulanan prosesin daha ekonomik olacağı değerlendirilmiştir.

“Teknoloji Seçimi” ,“Teknoloji Gösterimi” ve “ Teknoloji Uygulama” Aşaması olmak üzere 3 aşamalı olarak planlanan Projenin 1. Aşaması Nisan 2022 sonu itibariyle tamamlanmış olup gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2021 yılında ARGESİS üzerinden başvurusu yapılmış olan “Hibrit Proseslerle Karbon Yakalama Teknolojilerinin İncelenmesi – Pilot Uygulama Projesi (2. Aşama) başlayacaktır.Proje Süresi: 12 Ay

Proje Maliyeti: 287.000 TL

Paydaşlar: EÜAŞ- TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü

TÜBİTAK MAM KTÜ’den Dr. Caner YÜRÜDÜ tarafından 2020 yılında ARGESİS üzerinden başvurusu yapılan Projenin amacı fosil yakıt kaynaklı santrallerden yayılan CO2 gazının mevcut yakalama sistemlerine göre maliyet, etkinlik, işletim kolaylığı ve sürekliliği sağlayabilecek yeni nesil alternatif metotların araştırılması ve uygulanabilirliklerinin belirlenmesi ve en düşük yatırım ve işletme maliyetine haiz bir ayırma prosesinin ortaya çıkarılmasıdır.

PROJE EKİBİ;

Proje Yöneticisi: Dr. Caner YÜRÜDÜ

Proje Koordinatörü: Yasemin Cehdioğlu

TÜBİTAK MAM KTÜ: Elif ÜNVEREN, Hande ÇUKURLU, Nevzat ULA, Tuğba ÖZTÜRK

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Bedriye Mehtap EMRİ, Hilal ÖZEN SADIKOĞLU, Ömer ÖZEN, Serbay Ali BUDAK, Caner KALYONCUOĞLU, Mustafa TAŞAR

Bu sayfa 11 Mart 2024 08:53 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu