Enerji Yönetim Sistemi

POLİTİKAMIZ


          Elektrik üretimi, ticareti ve maden sahalarında üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ve enerji sektörüne yön veren öncü bir kuruluş olarak;

  • Enerjiyi ve ülke kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak, güvenilir, ekonomik, kaliteli, çevreye duyarlı şekilde elektrik üretmek ve üretimde verimliliği arttırmak,
  • Ürün ve ekipman tasarımı ve tedarikinde enerji tasarrufuna yönelik teknolojileri seçmek, kirliliği kaynağında önlemek, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Enerji performansına yönelik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlamak,
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji yönetimi ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuat ve diğer şartlara uymak ve gözden geçirmek,
  • Üretim ve yardımcı işletme proseslerinin tasarım ve modernizasyonunda enerji verimli tasarımlar yapmak,
  • Çalışanlarımızı enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek, eğitimlerin ve gelişimin sürekliliğini sağlamak,
  • Enerji yönetim sürecini düzenli olarak gözden geçirip güncellemek,
  • Risk ve fırsatları değerlendirerek enerji verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmak ve enerji performansını sürekli iyileştirmek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Taahhüdümüzdür.


Zafer BENLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Bu sayfa 25 Temmuz 2023 13:46 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu