Sıkça Sorulan Sorular

Genel Sorular

1)Şirketinizden almış olduğum Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerin Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi (EKAT) hangi gerilim kademelerinde geçerlidir?

Yüksek gerilimin bütün gerilim kademesinde geçerlidir. (1kV- 380kV arası gerilim kademeleri)

2)Şirketinizden almış olduğum belge ile yüksek gerilim tesislerinde manevra yapabilir miyim?

Elektrikçilere verilen “Kırmızı EKAT Belgesi” ile yüksek gerilim tesislerinde her türlü çalışma yapılabilir. Ancak; Enterkonnekte sistem işletmecisi manevra yapılabilmesi için ilave eğitim alınmasını talep edebilir.

3)Şirketinizden almış olduğum belge ile nerelerde çalışabilirim?

Şirketimizden almış olduğunuz belge ile 1 kV ve üstü gerilim olan tüm iş yerlerinde çalışabilir.

4)Bir tesiste elektrik bakımcı olarak çalışmaktayım EKAT belgesi almak zorunda mıyım?

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre yüksek gerilim “Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir” şeklinde tanımlanmıştır ve bu yönetmeliğin 60. Maddesinde “Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere 1000 V üstü gerilim seviyesinin olduğu yerlerdeki çalışmalarda EKAT Belgeli elektrikçi personel çalışması zorunludur.

5)Mühendislik fakültesinden mezun Elektrik/Elektrik-Elektronik mühendisiyim bir tesiste elektrik-elektronik servisinde çalışmaktayım EKAT belgesi almak zorunda mıyım?

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre yüksek gerilim “Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir” şeklinde tanımlanmıştır ve bu yönetmeliğin 60. Maddesinde “Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere 1000 V üstü gerilim seviyesinin olduğu yerlerde çalışmalarda görevli mühendis personel EKAT Belgesi almak zorunda değildir.

6)Şirketimizde çalışan tüm elektrikçi personele bu belgeyi aldırmak zorunda mıyız?

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre yüksek gerilim “Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir” şeklinde tanımlanmıştır ve bu yönetmeliğin 60. Maddesinde “Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere 1000 V üstü gerilim seviyesinin olduğu yerlerde çalışmalarda EKAT Belgeli personel çalışması zorunludur.

7)Şirketimizde çalışan tüm elektronikçi personele bu belgeyi aldırmak zorunda mıyız?

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre yüksek gerilim “Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir” şeklinde tanımlanmıştır ve bu yönetmeliğin 60. Maddesinde “Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği elektronikçi personelin EKAT Belgesi alma zorunluluğu yoktur.

8)EÜAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ ‘tan alınan EKAT belgeleri arasında bir fark var mıdır?

Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumumuza göndermiş olduğu yazısında “ a) Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinin 60. maddesinin 2 paragrafına göre kurs açmak için TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ nin yetkili kılındığını “ belirtmektedir. EÜAŞ ve TEİAŞ’tan alınan belgeler ile tüm gerilim kademelerinde çalışmalar yapılabilirken, TEDAŞ’ tan alınmış olan belge ile TEDAŞ ‘ın yetki ve sorumluluk alanına giren gerilim kademelerinde çalışmalar yapılabilmektedir.

9)EÜAŞ tan almış olduğum belge ile bir trafo merkezinde çalışabilir miyim?

Çalışabilirsiniz, ancak Trafo merkezi işletmecisi, ilgili trafo merkezinde çalışılması için almış olduğunuz EKAT eğitimine ilave eğitimler isteyebilir.

10)EÜAŞ tan almış olduğum belge ile tüm enerji üretim tesisleri kumanda odasında kumanda operatörü/tablocu olarak çalışabilir miyim?

EÜAŞ Genel Müdürlüğünden almış olduğunuz elektrikçilere verilen belge ile tüm gerilim kademelerindeki enerji üretim tesislerinde kumanda operatörü olarak çalışılabilirsiniz.

11)Şirketimizde çalışan elektrik işleri dışında görev yapan EKAT yetki belgesiz personelin ( Mekanikçi, inşaatçı, genel hizmet görevlisi vb) yüksek gerilim tesisinde yada alanında yapacağı çalışmalar ile ilgili olarak nasıl bir yol izlemeliyim?

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre yüksek gerilim “Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir” şeklinde tanımlanmıştır ve bu yönetmeliğin 60. Maddesinde “Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere çalışma yapacak EKAT Belgesiz diğer görevliler (Mekanikçi, inşaatçı, genel hizmet görevlisi vb) bir elektrik mühendisinin sorumluluğu ve gözetiminde çalışma yapabilirler.

Ekat Nedir?

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre yüksek gerilim “Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu yönetmeliğin 60. Maddesinde “Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere 1000 V üstü gerilim seviyesinin olduğu işyerlerinde EKAT Belgeli personelin çalışması zorunludur. Şirketimiz tarafından 120 saat eğitim uygulandıktan sonra yapılan sınavda başarılı olan kişilere belge verilir.

Eğitim Talepleri

1)Çalışanlarımıza kendi tesislerimizde EKAT eğitimi aldırmak istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz?

Kendi tesislerinizde eğitim düzenlemesi için en az 16 kişilik bir katılımcı grubu oluşturulması gerekmektedir. Ardından Şirketiniz ve Genel Müdürlüğümüz arasında yapılacak bir sözleşmenin onaylanmasından sonra eğitim gerçekleştirilecektir.

2)EKAT Eğitimleri hangi şehirlerde düzenlenmektedir?

* Kumburgaz Eğitim Müdürlüğü-Kumburgaz/İSTANBUL,

* Çatalan HES İşletme Müdürlüğü -Çatalan/ADANA,

* Aliağa Kom.Çev.Sant.Ve Gaz Türb.İşletme Müdürlüğü -İZMİR,

*Antalya ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü-ANTALYA,

* Soma Termik Santrali ve Koord. İşletme Müdürlüğü -MANİSA,

* Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü -Nallıhan/ANKARA

* Ayrıca, 16 Kişilik katılımcı sağlanması ve Şirketimizin uygun bulması halinde Firmaların kendi tesislerinde EKAT eğitimleri düzenlenmektedir.

3)Ustalık ya da İşyeri açma belgesi sahibiyim EKAT belgesi alabilirmiyim?

Aşağıda belirtilen;

1.) * 2009 yılı öncesi Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Elektrik bölümü mezunları,

* 2009 yılı sonrası Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanının; Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ve Endüstriyel Bakım Onarım, bölümlerinin birinden mezun olanlar,

* Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programlarının birinden mezun olanlar,

Kırmızı Baskılı EKAT Çalışma Belgesi alabilirler.

2.) * 2009 yılı öncesi Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Elektronik Bölümü,

* 2009 sonrası Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanının: Bobinajcılık, Otomasyon Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarım ve Endüstriyel Elektronik,

* Meslek Yüksek Okullarının; Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programlarının birinden mezun olanlar, Mavi Baskılı EKAT Belgesi alabilrler.

Bu bölümlerin dışındaki bireysel başvurular, şirket başvuruları ve kurumsal başvurular değerlendirmeye alınamaz. Bu doğrultuda EKAT belgesi verilemez.

Önemli Not: Mavi baskılı EKAT belge sahipleri sadece mezun oldukları bölümle ilgili işlerde çalışabilirler.

4)EKAT Belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır ve yenileme gerekir mi?

Şirketimiz tarafından verilen belgelerde herhangi bir süre sınırlaması ve yenileme zorunluluğu yoktur. Ancak kişinin sağlık kontrolleri ile ilgili tüm hususlar tamamen işverenin sorumluluğundadır.

5)Eğitim Süresi ne kadardır?

Şirketimiz tarafından verilen eğitim 120 saat (20 işgünü - 4 Hafta) teorik-uygulama eğitimi şeklindedir.

6)Hangi bölümlerden mezun olanlar bu belgeyi alabilir?

Aşağıda belirtilen;

1.) * 2009 yılı öncesi Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Elektrik bölümü mezunları,

* 2009 yılı sonrası Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanının; Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ve Endüstriyel Bakım Onarım, bölümlerinin birinden mezun olanlar,

* Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programlarının birinden mezun olanlar, Kırmızı Baskılı EKAT Çalışma Belgesi alabilirler.

2.) * 2009 yılı öncesi Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Elektronik Bölümü,

* 2009 sonrası Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanının: Bobinajcılık, Otomasyon Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarım ve Endüstriyel Elektronik,

* Meslek Yüksek Okullarının; Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programlarının birinden mezun olanlar, Mavi Baskılı EKAT Belgesi alabilrler.

Bu bölümlerin dışındaki bireysel başvurular, şirket başvuruları ve kurumsal başvurular değerlendirmeye alınamaz. Bu doğrultuda EKAT belgesi verilemez.

7)Belge almak için gerekli şartlar nelerdir?

Belge almak için gerekli şartları ve hususları görmek için tıklayınız.

8)Meslek lisesi elektronik mezunuyum, elektrik işlerinde çalışmak için EKAT belgesi alabilir miyim?

Meslek lisesi elektronik bölümü mezunları sadece mezun oldukları bölümle ilgili işlerde çalışabilir.

Mavi Baskılı EKAT Çalışma Belgesi Alabilecek Bölümler;

* 2009 yılı öncesi Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Elektronik Bölümü,

* 2009 sonrası Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanının: Bobinajcılık, Otomasyon Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarım ve Endüstriyel Elektronik,

* Meslek Yüksek Okullarının; Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programlarının birinden mezun olanlar,

Önemli Not: Mavi baskılı EKAT belge sahipleri sadece mezun oldukları bölümle ilgili işlerde çalışabilirler.

Sınav ve Belgelendirme

1)Sınav ne zaman yapılmaktadır?

Normal şartlarda sınav eğitimin son günü yapılmaktadır.

2)Sınavda kaç soru sorulmakta ve sınav süresi ne kadardır?

Sınavda toplam 100 soru sorulmakta ve 150 dakika sınav süresi bulunmaktadır.

3)Başarılı sayılmak için sınavdan kaç puan almamız gerekmektedir?

Sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir.

4)Kaç sınav hakkım bulunmaktadır?

Her kursiyerin toplam 3 (üç) sınav hakkı bulunmaktadır. Üç sınav hakkında da başarısız olan kursiyerin ücreti karşılığında tekrar eğitim alması gerekmektedir.

5)Sınav sonuçlarını ne zaman ve nereden öğrenebilirim?

Sınav sonuçlarını sınavı takip eden 10 gün içerisinde üye girişi yaparak bu site üzerinden öğrenebilirsiniz.

6)Sınavda başarılı oldum belgem ne zaman gönderilir?

Sınav sonuçlarının açıklandığı günden itibaren 1 ay içerisinde belgeniz düzenlenerek sistemde tanımlı adresinize PTT kargo ile iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

7)Belgemin gönderilip gönderilmediğini nereden takip edebilirim?

Belgeniz kargoya verildikten sonra sisteme kargo takip kodu tanımlanacaktır. Oradan takip edebilirsiniz.

Üyelik İşlemleri

1)Bu sisteme kimler üye olabilir?

Bu siteye bireysel başvuru sahipleri ile kamu kurum kuruluşları ile özel şirketlerin eğitimle ilgili yetkilileri üye olabilir.

2)Üyelik onayı nasıl olmaktadır?

Üyelik işlemleri ile ilgili bilgileri girdikten sonra tanımladığınız e-posta adresinize doğrulama linki gönderilir. Doğrulama linkine tıklanarak üyelik işlemi tamamlanır.

3)Onay linki neden gelmedi?

Tanımladığınız e-posta adresiniz yanlış girilmiş olabilir.

4)Üyelik üzerinden neler yapabilirim hangi bilgilere ulaşabilirim?

İster bireysel üyeler isterse kamu kurum kuruluşları ile özel şirketlerin yetkili üyeleri site üzerinden eğitim talebinde bulunma, katılacağı eğitim grubunu öğrenme, sınav sonuçlarını öğrenme, belge gönderim kargo bilgilerini öğrenme vb. işlem ve bilgilere ulaşabilirler.

5)Bireysel Üyelik ile Firma Üyeliği arasında ne fark vardır?

Bireysel üyeler sadece kendileri için eğitim başvurusunda bulunabilirken, Firma üyeliği sahibi kişi eğitim aldırmak istediği tüm firma çalışanları için eğitim başvurusunda bulunabilir.

Belgelendirme ve Eğitim Ücretleri

1)Belgemi kaybettim ne yapmalıyım?

Belge kaybedilmesi durumunda yeni belge talep eden kişinin yapması gereken hususlar ve ücret bilgisi aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

Örnek belge kayıp dilekçesi, kişinin yapması gereken hususlar ve ücret bilgisi için tıklayınız.

2)Yıpranan ya da kırılan EKAT belgemi yenilemek istiyorum ne yapmalıyım?

Belge yenilenmesini isteyen kişinin yapması gereken hususlar ve ücret bilgisi aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

Örnek belge yenileme dilekçesi, kişinin yapması gereken hususlar ve ücret bilgisi için tıklayınız.

3)Ekat belge sınıfımı değiştirmek istiyorum ne yapmaıyım?

Belge üzerindeki sınıf bilgisinin değişmesini isteyen kişinin yapması gereken hususlar ve ücret bilgisi aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

Örnek belge sınıfı değiştirme dilekçesi, kişinin yapması gereken hususlar ve ücret bilgisi için tıklayınız.

4)Eğitim ücreti ne kadardır?

Eğitim ücretleri her yıl için genelgeler doğrultusunda yeniden hesaplanmaktadır.

Kumburgaz Eğitim Müdürlüğüne ait Ücret Bilgileri için tıklayınız.

Diğer Eğitim Müdürlüklerine ait Ücret Bilgileri için tıklayınız.


Bu sayfa 24 Şubat 2022 09:24 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu