İthal Kauçuk Ürünlerin Yerli olarak İmalatı Projesi

İTHAL KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI

Tekirdağ Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürü Fatih ALBAYRAK 2020 yılında ARGESİS üzerinden yaptığı başvuru doğalgaz santrallerinde ısı eşanjörlerinde conta olarak kullanılan malzemenin tersine mühendislik yöntemiyle kendi kaynaklarımızla üretilmesinin mümkün olduğunu içermekteydi. Proje başvurusu Akademik ve Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulunca kabul edilmiş ve 2021 yılında çalışmalar başlamıştı. Proje ekibinde proje yöneticisi olarak Fatih ALBAYRAK, proje ekibinde İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim B Santrali personeli Ömer BAYRAM ve Ahmet ERİKÇİ ve proje koordinatörü olarak Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı personeli Ömer Can AYDIN görev yapmıştır. Projede; teknik personelin, kurumumuzun vizyonuna ve üstlendiği misyona katkı sağlamak ve ülkemize katma değer sağlayacak bu ve buna benzer stratejik yeni ürünlerin geliştirilmesine ışık tutmak, dışa bağımlılığı azaltılmak, teknik altyapıyı iyileştirmek, üretim odaklı düşünme politikasını yaygınlaştırmak, zaman kaybının azaltılması ve dolaylı olarak iş gücüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Proje kapsamı Ambarlı Doğalgaz Santrallerinde ısı eşanjörlerinde kullanılan ve ithal edilen contaların tersine mühendislik ile kendi marifetimizle üretilmesini ve uygun görülmesi halinde hidrolik pres alınarak diğer doğalgaz ve termik santraller için de üretilmesini içermekteydi. Projede ithal edilen eşanjörün fiziksel ve kimyasal analizi gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda üretim için gerekli kalıp ve hamurun üretim reçetesi oluşturulmuştur. Üretilen contaların sertlik, yoğunluk, kopma mukavemeti, uzama, kalıcı deformasyon, hızlandırılmış yaşlandırma(sertlik değişimi, kopma mukavemeti, uzama değişimi) testleri bağımsız bir laboratuvarda yapılmış ve uygunluğu görülmüştür. Üretilen kalıpta gerekli ölçümler yapılmış ve üretime uygun olduğu görülmüştür.


Eşanjör contaları İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim B Santralinde 11 farklı bölgede kullanılmaktadır. Ambarlı Doğalgaz Santralleri B İşletmesinin farklı ekipmanlarında kullanılan contaların maliyeti güncel kurlarla birlikte 1.289.661₺ dir. Proje kapsamında bir adet kalıp ve 725 adet conta üretilmiştir. Üretilen contalar ısı eşanjörüne bağlanmış ve halen çalışır durumdadır. Projede 96.475 ₺ harcanmıştır.

Bu proje ile yerli sermaye ülkemizde kalmış ve yaklaşık on üçte bir maliyete üretim gerçekleşmiştir. Gelinen noktada Ambarlı Doğalgaz Santrallerinde halen çalışır durumdadır. Bu üretimle temini yurt dışından olan bir ürün kendi kaynaklarımızla yaklaşık on üçte bir maliyetine üretilmiştir.

Yaygınlaştırma aşamasına geçilen projede santrallerin ihtiyacı belirlenmekte ve üretim için gerekli ekipmanın temini çalışmaları sürmektedir.

Proje tanıtımına https://argesis.euas.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Bu sayfa 11 Mart 2024 08:54 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu