Aslantaş HES CFD(Computational Fluid Dynamics) Analizi

Aslantaş HES Türbininin CFD Yöntemi İle Akış Analizinin Yapılması Projesinin Amaçları

Enerji Verimliliği Daire Başkanlığından Kemal KAFALI’nın projesi ile Aslantaş Hidroelektrik Santralinin bir ünitesinin tersine mühendislik uygulama prosedürüne göre CFD (HAD) metodu ile akışkan analizi yapılmıştır. Bu çalışma ile Aslantaş HES türbinlerinin mevcut durumlarının CFD analizi kullanılarak incelenmesi, türbin aksamının ayrı ayrı verimlerinin hesaplanması, kavitasyon oluşumlarının incelenmesi, santralin çalışma tepe diyagramının yeniden oluşturulması amaçlanmaktaydı.

Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

Nisan 2022’de tamamlanan proje ile Aslantaş Hidroelektrik Santrali’nin ağırlıklı çalışma bölgelerine göre asgari ve azami seviye aralığında farklı ayar kanadı açıklıklarında kararlı analizler yapılmıştır. Yapılan kararlı CFD analizleri sonucunda elde edilen tepe diyagramları, grafikler ve basınç-hız dağılımı kontur verilerine göre, santralin en iyi verim noktasının, tasarım düşü değerinin üzerindeki noktalarda olduğu tespit edilmiştir.

CFD analiz çalışmasında;

1. Salyangozun debiyi düzgün bir şekilde dağıtıp dağıtmadığının belirlenmesi,

2. Salyangoz sabit kanat etkileşimleri ile debi ve basınç dağılımının incelenmesi,

3. Sabit kanat ve ayar kanatları arasında oluşabilecek akış formasyonları ve bunların çarka kadar sönümlenip sönümlenmediğinin incelenmesi,

4. Ayar kanatları çıkışında, debi ve hızın değişik açılarda düzgün dağılıp dağılmadığının belirlenmesi,

5. Sabit kanatlar ile ayar kanatları, ayar kanatları ile çark kanatları arasındaki türbülans etkileşimlerinin incelenmesi,

6. Emme borusu içerisinde oluşan sarmal vorteksin karakteristiğinin ve şiddetinin belirlenmesi, şiddeti yüksek ise sönümleyici önlemlerin değerlendirilmesi,

7. Türbin verimlilik hesaplamalarının yapılması,

8. Mevcut çarkın kavitasyon karakteristiklerinin belirlenmesi,

9. Çark ve ayar kanadı geometrilerinin iyileştirilmesi ile potansiyel verim artışının incelenmesi,

gerçekleştirilmiştir.


Proje Kapsamındaki Kazanımlar Nelerdir?

1. Proje ile teşekkülümüz personeli tarafından daha önce bulunmayan bir hidroelektrik santralinin CFD metodu kullanarak simülasyonu yapılmıştır.

2. Proje kapsamında yapılan çalışmalar sırasında personelin teknik resim çizimi, hesaplamalarda başat rol oynayan teorik altyapı bilgisi, analizlerin yapıldığı yazılımların kullanma becerisi ve yetkinliği sağlanmıştır.

3. Teşekkülümüz insan kaynakları marifetiyle hidroelektrik santrallerinin CFD metoduyla akış analizinin yapılabileceği gösterilmiş, kurumsal özgüvenin kazanılmasına örnek olmuştur.

Proje Ekibi;

Proje Yöneticisi: Kemal KAFALI

Proje Ekibi: Nazım KOŞAN, Yiğit Remzi ŞİMŞEK, Nurhan GÖREN, Enver İsmail KÖYLÜOĞLU

Proje Koordinatörü: İlkim Saniye KARAPINAR

Bu sayfa January 23, 2023 11:01 AM tarihinde güncellendi

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek