EOS EÜAŞ Otomasyon Sistemleri

EOS ÇALIŞMALARINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

Son yıllarda bilişim sektöründe yaşanan gelişmeler, birçok alanda olduğu gibi otomasyon sistemleri teknolojilerinin de hızla gelişmesine sebep olmuştur. Otomatik kontrol sistemleri günümüz endüstriyel uygulamalarının olmazsa olmaz bileşenleri haline gelmiştir.

Mikroişlemci teknolojisinin de gelişimine paralel olarak programlanabilir kontrolcü tabanlı otomasyon sistemlerinin endüstriyel tesislere uygulanması sayesinde; süreç odaklı kontrolün gerçekleştirilmesi, çok sayıda parametrenin izlenmesi ve bunların etkin kontrolü, maliyetlerin düşmesi, kalitenin, verimin, operatör güvenliğinin ve üretim seviyelerini artması, genel optimizasyon, işletme ve bakım kolaylığı gibi birçok fayda elde edilebilmektedir. Kuruluşumuz elektrik üretim portföyünde halen röle-kontaklı sistemlerle işletilen çok sayıda elektrik üretim tesisi bulunmaktadır.

Bu tesislerdeki kontrol sistemlerinin, modern sistemler ile değiştirilmesi verimlilik ve karlılık açısından Teşekkülümüze büyük fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan; dijital kontrol sistemlerinin belirli bir ekonomik ömre sahip olması ve bu teknolojilerin çok hızlı bir şekilde değişmesi ve gelişmesi nedenleriyle, bu sistemlere sahip tesislerin de belirli aralıklarla güncel dijital kontrol sistemleri ile rehabilite edilmesi gerekmektedir. Röleli kontrol sistemlerin dijital kontrol sistemlerine dönüştürülmesi sırasında etkin mühendislik yöntemlerinin kullanılması önem taşımaktadır. Kuruluşumuz, bu amaçla bazı yenileme projeleri gerçekleştirmiş ve önümüzdeki yıllarda yeni projeler gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 


EOS PROJESİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

Bu proje kapsamında, 

 • EÜAŞ bünyesindeki üretim tesislerinde kullanılan otomasyon sistemlerinin kurumsal imkânlarla tasarlanması, 
 • EÜAŞ bünyesindeki otomasyon ve SCADA altyapısı olmayan tesislerin kontrol ve otomasyon sistemlerinin kurum-içi imkânlarla gerçekleştirilmesi. 
 • Tasarlanan sistemin küçük çaplı bir pilot santralde uygulanması, daha sonra tüm üretim tesislerine uygulanması, 
 • Otomasyon sistemleri bileşenlerinde EÜAŞ’ın çoğu zaman aşırı maliyetli olan dış kaynaklara bağımlılığının azaltılması, 
 • EÜAŞ santral otomasyon sistemlerinin enerji otomasyonuna yönelik olası siber saldırılara karşı daha esnek bir duruma getirilmesi, 
 • Mikroişlemci teknolojisinin de gelişimine paralel olarak programlanabilir kontrolcü tabanlı otomasyon sistemlerinin endüstriyel tesislere uygulanması sayesinde süreç odaklı kontrolün gerçekleştirilmesi, çok sayıda parametrenin izlenmesi ve bunların etkin kontrolü, genel optimizasyon, işletme ve bakım kolaylığı gibi birçok fayda elde edilmesi, 
 • Otomasyon sistemlerinde kurum içi kaynakların ve EÜAŞ’ın mühendislik kapasitesinin geliştirilmesi, 
 • Otomasyon sistemlerine yönelik kurumsal standartların oluşturulması ve iç kaynaklarca geliştirilecek sistemlerin EÜAŞ tesislerinde standart bileşen olarak kullanılmasının sağlanması, 
 • Rehabilitasyon veya yenileme ihtiyaçlarının karşılanması sırasında kullanılabilecek yetişmiş insan kaynaklarımızla belirlenmesi, 

amaçlanmıştır.

PROJE KAPSAMINDA HANGİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMİŞTİR?

Proje kapsamında alt gruplar tarafından ortaya konulan yazılımsal ve donanımsal birçok ürün bulunmaktadır. 

EÜAŞ Otomasyon Sistemi; EOS donanımları, kontrol bilgisayarları, Scada yazılımları, mühendislik programı, kontrolcü yazılımı, veri iletişimi için ağ altyapısı, iletişim protokolleri, veri tabanları ve siber güvenlik altyapısı olmak üzere farklı öğelerin entegre bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

PROJE SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN DONANIM ÜRÜNLERİ NELERDİR?

EOS donanımları; haberleşme, dijital giriş, dijital çıkış, analog giriş, analog çıkış ve güç kaynağı modüllerinden oluşmaktadır. EOS Donanımları ayrıca BUS altyapısı diye adlandırdığımız EOS modülleri arasında veri aktarımını sağlayan bir iletişim veri yolunu da içermektedir. 

EOS donanım ürünleri tasarımı; kavramsal, temel ve detaylı tasarım olacak şekilde adım adım dünya çapında kabul görmüş tasarım yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilmiştir. 

Tüm tasarım aşamalarında;  izolasyon ve korumaya önem verilmiş, akım taşıma kapasitelerine göre yolların kalınlıkları hesaplanarak çizilmiş ve elektromanyetik gürültülerin engellenmesine yönelik tedbirler tasarıma eklenmiştir. Donanım kartları üzerindeki devre elemanlarının kolayca ulaşılabilir olmasına, devre elemanlarının ve devre yollarının genel olarak düzgün yerleşimine özen gösterilmiştir. 

Ayrıca tüm donanım ürünlerinin ekonomik ve üretilebilir olması da dikkat edilen özellikler arasındadır. EOS donanım modüllerinden her birinin özellikleri aşağıda açıklanmıştır:

Haberleşme Modülü

CPU ile giriş/çıkış kartları arasındaki veri alışverişini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Üzerinde bulundurduğu 25W’lık güç bölümü ile bir donanım rafı için gerekli beslemeyi sağlayabilmektedir. Mikro kontrolör (MCU) bünyesinde bulunan Ortam Erişim Kontrolcü (MAC) ve fiziksel ethernet katmanı arasındaki veri alışverişini Ortam Bağımsız Ara Yüz Standardına (RMII) göre gerçekleştiren tüm devre bileşenlerine sahiptir. 50 MHz saat sinyali ile 100 Mbps hızında çalışmaktadır. Modül çevrim süresi ise 16 mikrosaniyedir (μs).

Dijital Giriş Modülü

Sahadan gelen dijital değerleri kontrol sistemine almak için kullanılan bu modül 16 kanal olarak tasarlanmıştır. CPU tarafı 2500V izolasyon seviyesine sahip dijital izolatör ile sahadan izole edilmiştir. CPU’dan aktif edilebilen kablo kopukluğu tanı/teşhis özelliğine sahiptir. 2 adet Hızlı Sayıcı girişi (CH1, CH2) ve 2 adet AB Encoder girişi (CH3-CH5, CH4-CH6) bulunmaktadır. Modül çevrim süresi ise 8 mikrosaniyedir (μs).

Dijital Çıkış Modülü

Sahada dijital olarak kontrol edilmesi gereken birimleri CPU’dan aldığı sinyaller ile kontrol edecek olan bu modül 16 dijital çıkış kanalına sahiptir. CPU tarafı 2500V izolasyon seviyesine sahip dijital izolatör ile sahadan izole edilmiştir. CPU’dan aktif edilebilen kablo kopukluğu ve aşırı akım tanı/teşhis özelliğine sahiptir. 4 adet darbe genişliği modülasyonu (PWM) özelliği bulunmaktadır. Modül çevrim süresi 10 mikrosaniyedir (μs).

Analog Giriş Modülü

16 bitlik 4 kanal olarak tasarlanan bu modül sahadan gelen analog akım ve gerilim değerlerini ölçme imkanı sunmaktadır. Her kanal 1500V izolasyon seviyesi olacak şekilde birbiri arasında izolelidir. CPU tarafı 2500V izolasyon seviyesine sahip dijital izolatör ile kanallardan izole edilmiştir. CPU’dan aktif edilebilen kablo kopukluğu, sınır altı ve sınır üstü teşhis/tanı özellikleri bulunmaktadır. Modül çevrim süresi ise 7 mikrosaniyedir (μs).

Analog Çıkış Modülü

Her biri 16 bitlik 4 kanaldan oluşan bu modül sahada yer alan teçhizatların kontrolü için gerekli analog akım ve gerilim değerlerini sağlamaktadır. Her kanal 1500V izolasyon seviyesi olacak şekilde birbiri arasında izolelidir. CPU tarafı 2500V izolasyon seviyesine sahip dijital izolatör ile kanallardan izole edilmiştir. CPU’dan aktif edilebilen açık devre ve kısa devre teşhis/tanı özelliğine sahiptir. Akım ve gerilim çıkışları bağlantıda değişiklik yapmaya gerek kalmadan kullanılabilmektedir. Modül çevrim süresi 8 mikrosaniyedir (μs).

Güç Kaynağı Modülü

Bünyesinde toplam 50W güç kaynağı mevcuttur. Aynı tasarım; gerektiğinde 25W olarak da kullanılabilir. CPU tarafı 2500V izolasyon seviyesine sahip dijital izolatör ile kanallardan izole edilmiştir. Modül çevrim süresi 2 mikrosaniyedir (μs).

EOS modülleri arasındaki iletişim; EOS BUS altyapısı diye adlandırılan bir iletişim veri yolu üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

EOS kartlarının tek-raf altyapısında bir araya getirildiği örnek bir donanım rafı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

PROJE SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN YAZILIM ÜRÜNLERİ NELERDİR?

EOS donanımları ile tesis otomatik kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için bir dizi kontrolör yazılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazılımların hem otomasyon algoritmalarının tesis kontrolü için uygulanmasını sağlarken, hem de ikincil donanımlarla haberleşme işlevini yerine getirmesi ve ayrıca Scada yazılımları ile donanımlar arasında bir köprü görevi görmesi gerekmektedir. 

Kontrolör yazılımı; üzerinde çalışan algoritmaların son kullanıcılar tarafından kolaylıkla düzenlenmesi, kontrolcünün çalıştırdığı algoritmaların izlenebilmesi ve EOS donanımlarının konfigürasyonlarının gerçekleştirebilmesi de önem taşımaktadır. 

Aşağıda listelenen EOS kontrolör yazılımları, yukarıda listelenen fonksiyonlarına sağlanmasına hizmet etmektedir.
EOS Mühendislik Yazılımı
Endüstriyel tesislerin, EOS tarafından kontrol edilebilmesi için gereken algoritmaların oluşturulduğu programdır. Mühendislik yazılımı ile oluşturulan algoritmalar sayesinde sıcaklık, basınç, voltaj, debi ve benzeri tüm sensörlerden gelen bilgilerin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek denetlenmekte, analog ve dijital giriş/çıkış kartlarından gelen giriş/çıkış bilgisi kullanılarak Kontrolcü Runtime yazılımının işlettiği mantık kapıları sayesinde tesis kontrolü sağlanmaktadır. 

Endüstriyel tesisin kontrolü için kullanılan algoritmalar; fonksiyon bloğu akış şeması şeklinde oluşturulmaktadır. Basit ve anlaşılır olarak tasarlanan algoritmalar, DCS ve gelişmiş PLC’lerde kullanılan diğer yöntemlere göre (Ladder, STL) daha pratik ve görsel bir yapı sunmaktadır. Derleme özelliği sayesinde kullanıcı tarafından programda yapılan hatalar tespit edilebilmekte ve kullanıcı hataları otomatik olarak giderilmektedir.EOS Kontrolcü Runtime
Mühendislik yazılımının ürettiği algoritma komut listelerini yorumlayarak analog ve dijital kartlardan aldığı ve bu kartlara gönderdiği sinyallerle tesis kontrolünü sağlayan kontrolör yazılımıdır. Eş zamanlı olarak Mühendislik Yazılımı, Konfigürasyon Yazılımı ve Scada yazılımları ile iletişim kurabilmektedir. 

Endüstriyel PC’ler üzerinde koşan Kontrolcü Runtime yazılımı santral bağımsız olarak tasarlanmıştır. Ünite bazlı olarak farklı farklı çalışan Kontrolcü Runtime’lar birbirleri arasında servisler aracılığıyla haberleşebilmekte, komut listesini sıralı işlediği için yedekli çalışacak sistemlere kolayca adapte edilebilmektedir. 

Kontrolcü Runtime yazılımına, diğer programlar ve sistemlerle haberleşmesi için birden fazla haberleşme protokolü (Q Servis, Modbus, SQL, Metin) eklenmiştir. Kontrolcü Runtime yazılımı üzerinde yapılan geliştirmeler ile komut işleme döngü süresi oldukça kısaltılmıştır.

EOS Donanım Konfigürasyon Yazılımı

EOS donanım modüllerinin konfigürasyonları için geliştirilmiş bir yazılımdır. Santrale özel ayarların yapılabilmesi için Kontrolcü Runtime yazılımı ile eş zamanlı çalışabilmektedir. Konfigürasyon yazılımı ile ayarlanan set değerleri Runtime yazılımı tarafından okunarak tesise özel işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Konfigürasyon yazılımı EOS kartlarını otomatik olarak tanıma ve operatöre kartları eş zamanlı izleme imkânı sunmaktadır. 

Yazılım; tüm elektronik kartları milisaniyeler mertebesinde tarayarak herhangi bir haberleşme veya elektronik arıza olup olmadığını denetleyebilmektedir. Online donanım izleme yapılarak kart ve kanal arızaları tespitini kolaylaştırmaktadır. Arızaların yanı sıra, aktif kanal ve anlık giriş/çıkış bilgileri izlenebilmektedir. 

Dijital kanallarda pozisyoner, devir ölçer gibi sensörler için PWM ayarlamaları ve Analog kanallar için 4-20mA, 0-10V ayarlamaları, ofset ve kalibrasyon ayarları konfigürasyon yazılımı yardımıyla kolaylıkla yapılabilecektir.

EOS Scada Yazılımları

EOS Scada yazılımları, bir tesis kontrolü için insan-makine ara yüz ekranlarının oluşturulması, bu ara yüzlerin tesis kontrolü için kullanılması, verilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve arşivlenen verilere tesis genelinde kolay erişim sağlanması gibi tesis otomasyonu için önem taşıyan fonksiyonları karşılamak amacıyla geliştirilmiş alt bileşenlerden oluşan bir yazılımlar paketidir. EOS Scada yazılımları paketinde aşağıda listelenen alt bileşenler bulunmaktadır: 

 • EOS Scada Editor, 
 • EOS Scada Runtime, 
 • EOS Data Explorer ve 
 • EOS Historian/Data Logger. 

Bu alt bileşenlerin her biri aşağıda açıklanmaktadır.

EOS Scada Editör

Editor; bir tesisin EOS otomasyon sistemi tarafından kontrol edilebilmesi için gerekli Scada sisteminin tasarımı amacıyla geliştirilmiştir. Editor yardımıyla Scada sistemi için gerekli bütün tanımlar bir proje veri tabanı yardımıyla girilebilmekte, saklanabilmekte, düzenlenebilmekte ve tasarımlar zaman içirişinde daha da geliştirilebilmektedir.

Editor yazılımı aynı anda birden fazla proje ile çalışmaya imkânı vermekte ve her proje bilgilerini ayrı ayrı klasörlerde organize edilebilmektedir. Editor yazılımı sayesinde projeler arasında hızlı geçiş yapılabilmektedir. 

Veri simülasyon özelliğine sahip bulunan Editor yazılımı, oluşturulan tasarımların hızlıca test edilmesini sağlayabilmektedir. Kes, yapıştır, taşı, sil, geri al, tekrar et, ızgara yapısı, hizala gibi fonksiyonları sayesinde ekran görsel tasarımını kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca ekran tasarım bilgilerini saklayıp geri çağırabilmekte, anlık tasarım enstantaneleri oluşturabilmekte, herhangi bir enstantaneye geri dönme imkânı sağlamaktadır. 

Oluşturulan görsel öğelerden gruplar halinde kütüphaneler hazırlanmasını, böyleye görsel öğelerden blok modüller oluşturulmasını ve bu modüllerin ekran tasarımları sırasında hızlı bir şekilde çağırılıp kullanılmasını sağlayabilmektedir. Genel ve proje kütüphanesi özelliği sayesinde hem proje içinde hem de projeler arasında görsel bileşen taşınmasına müsaade etmektedir. Scada tasarımcılarının işini kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda faydalı araç Editor’e eklenmiştir.

EOS Scada Runtime

Runtime; Editor tarafından oluşturulmuş tanımları kullanarak tesisin izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Cihaz sürücüleri yardımıyla öncellikle EOS donanımları olmak üzere farklı cihazlarla MODBUS, OPC gibi yaygın protokoller yardımıyla veri iletişimi gerçekleştirebilmektedir.

Toplanan verilerin zengin görsel ve işitsel özellikle güçlendirilmiş ekranlarda izlenmesini sağlayabilmekte, verileri arşivleyebilmekte ve arşivlenen verilere kolaylıkla erişilebilmesine imkân vermektedir. 

Alarm ve olayların izlemesinin yanı sıra gerekli uyarı mekanizmalarını görsel ve işitsel öğeler yardımıyla tesis işletme personeline iletebilmektedir. Oluşan alarm ve olayları arşivleyebilmekte ve operatörlerin bu arşivlere hızlı ulaşımını sağlayabilmektedir. 

İzleme, İşletme, Mühendislik ve Süper Kullanıcı olmak üzere 4 seviyeli yetki altyapısı ile işletme personelinin yetkisine göre işlem gerçekleştirmesini sağlamakta, işletme personeli tarafından tesise verilen bütün komutların arşivlenmesine yardım etmektedir. 

Çift oturum açma özelliği yardımıyla vardiyalı sistemlerde vardiya değişimini kolaylaştırmaktadır. 

Runtime yazılımı; donanımlardan topladığı verileri MODBUS, JSON, XML gibi çok kullanılan formatlarda gömülü sunucular yardımıyla yayınlayabilmektedir. Runtime yazılımı santral işletme personelinin işini kolaylaştırmak amacıyla birçok ilave özellikle donatılmıştır.

EOS Data Explorer

Scada ağına bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden son kullanıcıların arşivlenen verilere ulaşmasını sağlayan bir EOS Scada alt yazılımıdır. 

Arşivlenen verileri son kullanıcılar için anlaşılır hale getirmekte, bu verilerle karşılaştırmalı grafiklerin hazırlanmasını sağlamakta, verilerin CSV olarak dışa aktarılması ve veriler üzerinde analizlerin yapılması işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 

EOS Scada yazılımlarının saha kullanımına ilişkin örnek bir mimari aşağıdaki şekilde verilmiştir.

PROJE SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLER HANGİ TESİSDE DENENMİŞTİR?

Geliştirilen sisteme yönelik çalışmalar için EÜAŞ Antalya ve Yöresi İşletme Müdürlüğüne bağlı Kepez II Hidroelektrik santralı pilot tesis olarak seçilmiştir. Kepez II Hidrolik Santralı 2x3 MW kurulu güce sahip 1986 yılında hizmete alınmış küçük boyutlu bir elektrik üretim tesisidir. 

Pilot çalışmalar kapsamında Kepez II HES için veri listeleri, Scada ekran tasarımları, saha algoritmaları oluşturulmuş ve test edilmiştir. Pano montaj proje çizimleri, pano ve saha kablolama, saha montaj ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve Kepez II sahasında başarıyla kurulara sistem devreye alınmıştır

Scada ekranlarının hazırlanmasında, son kullanıcılar için teşvik edici olacağı düşünüldüğünden santral ekipmanlarının görünüşlerine en yakın çizimler kullanılmıştır. Ekran tasarımlarında sadelik ve uzun süre kullanım gibi faktörlerde dikkate alınarak kullanıcı-dostu tasarımlar yapılmasına özen gösterilmiştir. 

EOS Sistemi; Kepez II Hidroelektrik Santralinde kurulduğu günden bu yana EOS proje grubu tarafından sürekli izlenmekte, geliştirme gerektiren konular üzerinde ilave çalışmalar yapılmakta ve sistem bugüne kadar problemsiz olarak çalışmaktadır.

PROJEDE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NELER YAPILMASI PLANLANMAKTADIR?

EÜAŞ Otomasyon Sistemleri geliştirme çalışmalarına aralıksız olarak devam edilmektedir. Bugünlerde önümüzdeki 2 yılın planlaması gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda hızlı-tepki süresine sahip işlemci kartları, PT100 sıcaklık kartı, 8-portlu analog giriş-çıkış kartları, EOS kartlarının santral alt sistemlerine uygulanabilecek daha küçük sürümleri, input kartlarının vibrasyon takibi gibi santral durum izleme sistemlerinde kullanılabilecek varyantları öncelikli donanım projeleri olarak ele alınmıştır. 

Diğer yandan LINUX tabanlı gömülü kontrolör yazılımı, gelişmiş mühendislik ve Scada yazılım sistemleri de yeni Ar-Ge döneminde üzerinde çalışılacak yazılım ürünleri arasında bulunmaktadır. 

Yeni dönemde siber-güvenlik atölyesinin kurularak, otomasyon sistemlerinin siber güvenlik açısından daha da güçlendirilmesine ve kurumsal yüksek güvenlikli ve şifreli haberleşme protokolümüzün geliştirilmesi de planlanan çalışmalar arasında bulunmaktadır.

Bu sayfa 31 Temmuz 2023 07:51 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu