Entegre Yönetim Sistemi


ISO 50001

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji Yönetim Sistemi; Kuruluşların enerji yönetimine odaklanan bir çerçeve sağlayarak enerji kullanım ve tüketim anlayışlarını geliştirmelerine ve ardından enerji performanslarını iyileştirmelerine olanak tanır. Sürekli iyileştirmeye dayalı ISO yönetim sistemi modelini temel alır ve mevcut olan diğer yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanabilme olanağına sahiptir.


Bu sayfa 11 Ekim 2023 13:10 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu