Entegre Yönetim Sistemi


ISO 14001 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ


Çevre yönetim sistemi, ürünün üretim aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar 
geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesi, doğaya verilebilecek zararların minimum seviyeye indirilmesi, çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş uluslararası geçerliliği olan bir yönetim sitemidir.


Sağlayacağı Kazanımlar

. Kurum imajını geliştirir ve enerji sektöründeki prestijini artırır.

. Kurumsal faaliyetlerin çevresel etkilerini ve oluşabilecek risklerini belirler.

. Kurumsal faaliyetlerin ulusal / uluslararası mevzuatlara uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

. Çalışanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlar.

. Doğal kaynak israfının önlenmesi ile verimliliğin artmasını sağlar.

. Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunularak, mesuliyetle sonuçlanacak kazaların azalmasına katkıda bulunur.

. Kirliliğin kaynağından başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar.

Bu sayfa November 4, 2022 1:38 PM tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu

Altın Örümcek