Entegre Yönetim Sistemi


ISO 27001 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Bilgiyle ilgili varlıkları korumak ve taraflara güven verecek güvenlik kontrollerini temin etmek için geliştirilmiştir. Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bilginin güvenli paylaşımını kontrol edebilme gerekliliğini getirmiştir. Her kuruluş bilgi güvenliğini, erişilebilirliğini ve bütünlüğünü korumalıdır. Teknolojik çözümlerle ve güvenlik yönetim sistemi ile bilgi güvenliliği sağlanmalıdır. Teşekküller, bilgi güvenliği yönetim sistemini kullanarak tüm tehlikeleri belirledikten sonra, mevcut tehlikeleri azaltmak için gereken politika, prosedür ve teknolojileri devreye alabilirler. Kuruluşların önemli bilgi verilerinin korumasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Bu sayfa 11 Ekim 2023 13:08 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu