Entegre Yönetim Sistemi


ISO 9001 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Kalite Yönetim Sistemi; Politikası ve ilkeleri, müşterileri ve paydaşları memnun eden bir yönetim yaklaşımı sağlamaktadır. Uluslararası olarak kabul görmüş bu yönetim sistemi, şirketin gereksinimlerini belirlemede, tanımlamada ve karşılamada rol oynar. ISO 9001 Standardı kuruluşun tüm faaliyetlerini yansıtır. Kuruluşla birlikte gelişir ve değişen taleplere cevap verir. Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar.


Bu sayfa 11 Ekim 2023 13:07 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu