Entegre Yönetim Sistemi


ISO 9001 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Kalite yönetim sistemi, mevzuata uygun olarak oluşturulan kalite politikası ve amaçları sayesinde bir işletmenin idaresi ve kontrolünün sağlanması, müşteri beklentilerinin karşılanması, sürekli geliştirme anlayışı ile kurumsallık temellerinin sağlamlaştırılması amacı ile oluşturulmuş uluslararası geçerliliği olan bir yönetim sitemidir.Sağlayacağı Kazanımlar


. Kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusunda farkındalık oluşturur.

. Kurumsal faaliyetler ile ilgili dokümantasyonun standart gerekliliklerine göre oluşturulmasını sağlar.

. Kurum içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesini sağlar.

. Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını, kurumsal hafızanın oluşmasını ve bilginin korunmasını sağlar.

. Kurumsallık kültürünün oluşmasını, yaygınlaşmasını ve devamlılığını sağlar.

. Çalışanlar ve ilgili tüm paydaşlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.

. Kurum imajının güçlenmesini sağlar.

. Uluslararası geçerliliği olan belgeye sahip olmanın getirdiği avantajlardan faydalanmayı sağlar.

. Verimliliği artırır.

Bu sayfa November 4, 2022 1:39 PM tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu

Altın Örümcek