FELDİSPAT SAHALARI

Milas Feldispat Sahası

Ruhsat Hukuku Kuruluşumuz uhdesindekiS.11081 (İR.3303) no.lu sahada madencilik faaliyetleri, Kuruluşumuz ile Kömür İşletmeleri A. Ş. (KİAŞ) arasındaki “İR.3303 Ruhsat No.lu Sahadaki Feldspat Madeninin Rödovans Karşılığı İşletilmesine Dair Sözleşme” hükümleri kapsamında yürütülmektedir. Sahada madencilik faaliyetleri devam etmekte olup, ruhsatın Kuruluşumuza devredildiği 16.06.2016 tarihinden 2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar üretilen miktar 1.726.315,5 ton’dur.

Sahanın yüzölçümü 2529,57 hektar olup, (işletme izni) görünür rezervi ise 8.516.231 ton’ dur.

fel2.jpg

FELDİSPAT SAHALARI

Görsel Galeri
fel2.jpg

Enerji Tasarruf Modu