ÇAYIRHAN LİNYİT SAHASI

Ankara ilinde yer alan Çayırhan Linyit Havzasının toplam ruhsat alanı 104.209 hektardır. Çayırhan-Beypazarı Linyit Havzası I. Saha, II. Saha olmak üzere 2 sektöre ayrılmıştır.

Çayırhan I.Saha

Çayırhan Linyit Sahası, 620 MW kurulu güce sahip Çayırhan Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak üzere işletmeye alınmış olup, 01.06.1987 yılında santrale kömür teminine başlanmıştır. Ülkemizde en modern teknolojiye sahip Çayırhan Linyit Sahasında; tam mekanize geri dönümlü uzun ayak yer altı işletme metodu ile yılda yaklaşık 5 milyon ton kömür üretilmektedir.

İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında, 30.06.2000 tarihinde Çayırhan Linyit Sahasının işletme hakkı 20 yıl süre ile görevli Şirkete devir edilmiştir.

Kuruluşumuz tarafından 2018 yılında hazırlatılan Rapora göre; sahanın kalan rezerv miktarı tüvenan bazda 159,8 milyon ton olup, ortalama kömür kalorisi 1.530 Kcal/kg’dir.

Çayırhan II. Saha

Çayırhan-II Linyit Sahasında Termik Santral kurulması ve maden sahasının işletme hakkı devri yöntemiyle işletilmesini teminen, 11.07.2017 tarihinde İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi (İHDS) imzalanmış olup, ihaleyi alan Şirket tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Şirket tarafından hazırlanan rapora göre; sahanın işletilebilir rezervi 140 milyon ton olup, ortalama kömür kalorisi 1.971 Kcal/kg’dir. Bölgeye yapılması planlanan santralin kurulu gücü ise 800 MW’dır.

c1.jpg

ÇAYIRHAN LİNYİT SAHASI

Görsel Galeri
c1.jpg

Enerji Tasarruf Modu