Türkiye'nin Enerjisini Üretiyoruz

November 23, 2019
6.jpg

Halkımızın refahını arttırmak yolunda, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, güvenilir, ekonomik, kaliteli, çevreye duyarlı ve karlılık ilkesiyle elektrik enerjisi üretmek.

Görsel Galeri

DJI_0017.JPG
Atatürk_Barajı.jpg
Deriner İnternetten aldık.jpg

Benzer Haberler

Maden Sahaları İşletiyoruz

Türkiye linyit rezervi 19,5 milyar ton seviyesindedir. Bu rezervin 10,4 milyar tonu (%54’ü) EÜAŞ...

Kamu Adına Elektrik Ticareti Yapıyoruz.

Kamu adına elektrik enerjisi ticaretini, genel ekonomi ve enerji politikaları çerçevesinde yürütü...

Enerji Tasarruf Modu

Altın Örümcek