EÜAŞ PERSONEL BELGELENDİRME YÖNERGESİ YAYIMLANDI

9 Ekim 2023

Teşekkülümüz, "TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar" standardı gerekliliklerine göre 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 29.11.2022 tarihinde akredite edilmiş olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 28.12.2022 tarih 2022/259 sayılı kararına istinaden YB-0333 kodu ile "Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu" olarak personel belgelendirme faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.

Mesleki yeterlilik ve personel belgelendirme faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik hazırlanan “Personel Belgelendirme Yönergesi” Teşekkülümüz Yönetim Kurulunun 03/10/2023 tarih ve 33-141 nolu kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Dosyalar

Personel Belgelendirme Yönergesiİndir

Enerji Tasarruf Modu