KPSS-2022/2 SONUCUNA GÖRE ŞİRKETİMİZE ATANAN PERSONEL LİSTESİ

20 Haziran 2023

Adayların sağlık raporu (Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmadıklarını belirten heyet raporu), askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için) ve e-devlet üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama) alacakları mezun belgesiyle birlikte atanmış oldukları birimlere müracaat etmesi gerekmektedir.

Ataması yapılan adayların adreslerine tebligat gönderilecek olup, dileyen adaylar duyuru yayımladığı tarihten itibaren atandığı birime başvurarak göreve başlayabilirler.

Dosyalar

Liste (KPSS 2022-2)İndir

Enerji Tasarruf Modu