Bilgi Güvenliği Politikamız

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü; sosyoekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden birisi olan elektrik enerjisinin zamanında, daha kaliteli ve daha yeterli,  ekonomik şartlar ve çevre etkileri dikkate alınarak temininin sağlanması sorumluluğunun yanı sıra, stratejik iş birliği ve uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluğunu yerine getirmek, iş sürekliliğimizi sağlamak, bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidi tanımlayarak riskleri yönetmek amacıyla;


1. Kapsam dahilindeki

a. Tüm EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı elektrik üretim santrallerinin kurumsal bilişim sistemlerini, endüstriyel kontrol sistemlerini

(EKS/SCADA) ve fiziksel ve çevresel güvenliğini,

b. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bilişim Güvenliğini düzenleyen yönetmelik gereksinimlerini (siber güvenlik kontrolleri, ISO 27019 kontrolleri vb.)

c. Kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,

2. Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde elektrik arzının güvenliğini sağlamayı,

3. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsisini, kurulmasını, işletilmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,

4. Kurumun ana faaliyetlerinin ve yönetim süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan dokümantasyona uygun şekilde yürütülmesini,

5. Bilgi ve bilgi işleme olanaklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak  yönetilmesini,

6. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitim / programların planlanmasını ve gerçekleştirilmesini,

7. Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler / özel ilgi grupları ile iletişimleri artırmayı,

Taahhüt eder.

Bu sayfa January 19, 2023 10:35 AM tarihinde güncellendi

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek