KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

          KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) 

                             AYDINLATMA METİNLERİ


Sayın Ziyaretçimiz,

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), veri sorumlusu sıfatıyla, EÜAŞ bünyesinde yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla, ilgili kişilere ait kişisel verileri söz konusu kanunda ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemektedir.

Kişisel verisi elde edilen ilgili kişiler için; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verinin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplama yöntemi ve hukuki sebepleri Kuruluşumuz Aydınlatma ve Bilgilendirme Metinlerinde yer almaktadır.

Aydınlatma ve Bilgilendirme Metinlerine aşağıdaki dokumanlardan erişilebilirsiniz.


Bu sayfa 21 Şubat 2024 12:58 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu