KALKER SAHALARI

Ruhsat Hukuku Kurumumuz uhdesindeki Kalker Sahaları, 6592 sayılı Kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Yasasına göre işletilmektedir. Halen ruhsat hukuku Kurumumuz uhdesinde olan kalker sahalarına (Çanakkale/Çan Kalker Sahası, Ankara-Nallıhan-Çayırhan Acıbaşı Kalker Sahası, Kahramanmaraş-Elbistan Mırmırındere Kalker Sahası) ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1) Çanakkale/Çan Kalker Sahası

Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralinin kireçtaşı ihtiyacının temini için MAPEG tarafından yapılan ihale sonucunda 3 adet II-C grubu kalker sahası alınmış olup, söz
konusu sahaların ruhsatlarının Kuruluşumuz üzerine tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu kalker sahalardaki kireçtaşı varlığının uluslararası standartlarda kaynak raporunun hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralinin kireçtaşı ihtiyacını karşılamak üzere söz konusu sahaların madencilik faaliyetlerine açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2) Ankara-Nallıhan-Çayırhan Acıbaşı Kalker Sahası

Bu sahadan, Çayırhan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinin ihtiyacı olan kalker temin edilmektedir. Sahanın yüzölçümü 181 hektar olup, sahada 2018 yılı içinde 572.000 ton kalker üretilmiştir. 2018 Yılı Sonu İtibari İle Görünür Rezerv ise 26.860.529 ton’dur. Sahada işletmecilik faaliyetleri Çayırhan Termik Santralının işletme hakkının devri kapsamında, görevli Şirket tarafından yapılmaktadır.

3)Kahramanmaraş - Elbistan Mırmırındere Kalker Sahası

Mırımırındere kalker sahasından, Afşin-Elbistan B Termik Santralının Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisinin ihtiyacı olan kalker temin edilmektedir. Sahanın yüzölçümü 116,69 hektar olup, 2018 yılı sonu itibari ile 28.162.050 ton kalker kaynağı bulunmaktadır.

çan kalker sahası.jpg

KALKER SAHALARI

Görsel Galeri
çan kalker sahası.jpg

Enerji Tasarruf Modu