AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİT SAHASI

Türkiye’nin kesinleşmiş linyit rezervinin yaklaşık %24’ üne sahip olan Afşin-Elbistan Linyit Havzası’nda EÜAŞ’a ait toplam linyit kaynağı 4,7 milyar ton’dur. İR:2595 no.lu işletme ruhsatlı kömür sahasının yüzölçümü 29.672,71 hektar, 201100032, 201100033 ve 201100040 no.lu arama ruhsatlı sahalarla birlikte Afşin-Elbistan Kömür Havzasının yüzölçümü 34.282,86 hektar olmaktadır.

Afşin-Elbistan A Sektörü (Kışlaköy)

Kışlaköy Linyit Sahası, 1.355 MW kurulu güce sahip Afşin Elbistan A Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak üzere işletmeye alınmıştır. Kışlaköy Linyit Sahasında 1979 yılında madencilik faaliyetlerine başlanmış olup, 1984 yılında santrale kömür teminine başlanmıştır. Ülkemizin en büyük açık ocak linyit sahalarından biri olan Kışlaköy Linyit Sahasındaki madencilik faaliyetleri, döner kepçeli ekskavatör+bant konveyör+ dökücü sisteminden oluşan Sürekli Madencilik Sistemi ile yürütülmekte olup, 20 milyon ton/yıl kömür üretim kapasitesine sahiptir.

Kışlaköy Linyit Sahasının işletme hakkı, İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında 01.12.2018 tarihinde 20 yıl süre ile görevli Şirkete devredilmiştir.

Kışlaköy Linyit Sahasından devir tarihine kadar; 415.914.332 ton linyit üretimi (Termik Santral + Piyasaya satış), 1.078.421.533 m3 dekapaj ve 1.482.110.931 m3 yeraltısuyu drenajı gerçekleştirilmiştir. Madencilik faaliyetlerinin tamamlandığı alanlarda yapılan ıslah çalışmaları kapsamında ise 907,6 hektarlık alana 748.285 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

Kışlaköy Sektörü 617 milyon ton rezerve sahip olup, ortalama kömür kalorisi 1.031 Kcal/kg’dir.

Afşin-Elbistan B Sektörü (Çöllolar)

Çöllolar Linyit Sahası, 1.440 MW kurulu güce sahip Afşin Elbistan B Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak üzere işletmeye alınmıştır. İşletmeciliği özel sektöre aittir. Sahada madencilik faaliyetlerine 2008 yılında başlanmış ve santrale ilk kömür teslimi 2009 yılı Ağustos ayında yapılmış olup, kömür üretimi Şubat 2011 tarihine kadar devam etmiştir. Bu süreçte 26 milyon ton linyit üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretim için 144 milyon m3 dekapaj yapılmıştır. Çöllolar Linyit Sahası 544 milyon ton rezerve sahip olup, ortalama kömür kalorisi 1.156 Kcal/kg’dir.

Afşin-Elbistan C Sektörü

Önümüzdeki yıllarda yatırıma açılması planlanan C Linyit Sahası ile ilgili olarak Kuruluşumuz tarafından 2019 yılında uluslararası (JORC) standartlarında Kaynak Raporu ve Ön Fizibilite (Rezerv) Raporları hazırlatılmıştır. Bu raporlara göre; 949 milyon ton rezerv tespiti yapılmış olup, ortalama kömür kalorisi 1.145 Kcal/kg’dir. Planlanan Termik Santral gücü 1.500-2.000 MW’dır.

tt7.jpg

AFŞİN-ELBİSTAN LİNYİT SAHASI

Görsel Galeri
tt7.jpg

Enerji Tasarruf Modu