Bilgi Güvenliği Politikamız

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü; sosyoekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden birisi olan elektrik enerjisinin zamanında, daha kaliteli ve daha yeterli,  ekonomik şartlar ve çevre etkileri dikkate alınarak temininin sağlanması sorumluluğunun yanı sıra, stratejik iş birliği ve uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluğunu yerine getirmek, iş sürekliliğimizi sağlamak, bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidi tanımlayarak riskleri yönetmek amacıyla;

1. Kapsam dahilindeki

a. Tüm EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı elektrik üretim santrallerinin kurumsal bilişim sistemlerini, endüstriyel kontrol sistemlerini

(EKS/SCADA) ve fiziksel ve çevresel güvenliğini,

b. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bilişim Güvenliğini düzenleyen yönetmelik gereksinimlerini (siber güvenlik kontrolleri, ISO 27019 kontrolleri vb.)

c. Kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,

2. Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde elektrik arzının güvenliğini sağlamayı,

3. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsisini, kurulmasını, işletilmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,

4. Kurumun ana faaliyetlerinin ve yönetim süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan dokümantasyona uygun şekilde yürütülmesini,

5. Bilgi ve bilgi işleme olanaklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak  yönetilmesini,

6. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitim / programların planlanmasını ve gerçekleştirilmesini,

7. Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler / özel ilgi grupları ile iletişimleri artırmayı,

Taahhüt eder.

This page updated at 24 Ocak 2022 08:48

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Contact Us

Central Building:
Mustafa Kemal District
Dumlupınar Avenue 7. Km No: 166
Postal Code: 06510
Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
Tel. Operator: +90 (312) 295 50 00

Fax Number: + 90 (312) 213 01 03
basinhalk@euas.gov.tr
REM: euas@hs01.kep.tr

Tax Office:
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yenimahalle/ANKARA
Tax Number: 331 0236 046

Write Us

Privacy Policy

Follow Us

To be informed about our services and activities, you can like the EÜAŞ Facebook page and follow the EÜAŞ Twitter account. Do not forget to share your valuable comments with us.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Energy Saving Mode