Aslantaş HEPP CFD(Computational Fluid Dynamics) Analysis

Aims of the Project of Flow Analysis of Aslantaş HEPP Turbine with CFD Method 

Enerji Verimliliği Daire Başkanlığından Kemal KAFALI’nın projesi ile Aslantaş Hidroelektrik Santralinin bir ünitesinin tersine mühendislik uygulama prosedürüne göre CFD (HAD) metodu ile akışkan analizi yapılmıştır. Bu çalışma ile Aslantaş HES türbinlerinin mevcut durumlarının CFD analizi kullanılarak incelenmesi, türbin aksamının ayrı ayrı verimlerinin hesaplanması, kavitasyon oluşumlarının incelenmesi, santralin çalışma tepe diyagramının yeniden oluşturulması amaçlanmaktaydı.

What are the studies carried out?

Nisan 2022’de tamamlanan proje ile Aslantaş Hidroelektrik Santrali’nin ağırlıklı çalışma bölgelerine göre asgari ve azami seviye aralığında farklı ayar kanadı açıklıklarında kararlı analizler yapılmıştır. Yapılan kararlı CFD analizleri sonucunda elde edilen tepe diyagramları, grafikler ve basınç-hız dağılımı kontur verilerine göre, santralin en iyi verim noktasının, tasarım düşü değerinin üzerindeki noktalarda olduğu tespit edilmiştir.

In CFD Analysis Study;

1. Determining whether the scroll distributes the flow rate properly or not,

2. Examining the scroll fixed wing interactions and flow rate and pressure distribution,

3. Examining the flow formations that may occur between the fixed wing and the adjustment wings and whether they damp up to the impeller or not,

4. Determining whether the flow rate and speed are distributed properly at varying angles at the exit of the adjustment wings,

5. Examining the turbulence interactions between fixed wings and adjusting wings, and between adjusting wings and impeller blades,

6. Emme borusu içerisinde oluşan sarmal vorteksin karakteristiğinin ve şiddetinin belirlenmesi, şiddeti yüksek ise sönümleyici önlemlerin değerlendirilmesi,

6. Determining the characteristics and severity of the spiral vortex formed inside the suction pipe, and evaluating damping measures if the severity is high,

7. Making turbine efficiency calculations,

8. Determining the cavitation properties of the existing impeller,

9. Examining the potential increase in efficiency by improving the impeller and adjusting wing geometries,

has been carried out.


What are the Gains Within the Scope of the Project?

1. With the project, a hydroelectric power plant that did not exist before was simulated by our organization's personnel using the CFD method.

2. During the studies carried out within the scope of the project, the personnel was provided with technical drawing, theoretical background knowledge that plays a leading role in calculations, and the ability and competence to use the software in which the analyzes are made.

3. Our enterprise, through its human resources, has demonstrated that flow analysis of hydroelectric power plants can be performed using the CFD method, and has become an example of gaining corporate self-confidence.

Project Team;

Project Supervisor: Kemal KAFALI

Project Team: Nazım KOŞAN, Yiğit Remzi ŞİMŞEK, Nurhan GÖREN, Enver İsmail KÖYLÜOĞLU

Project Coordinator: İlkim Saniye KARAPINAR

This page updated at 13 Aralık 2023 08:41

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Contact Us

Central Building:
Mustafa Kemal District
Dumlupınar Avenue 7. Km No: 166
Postal Code: 06510
Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
Tel. Operator: +90 (312) 295 50 00

Fax Number: + 90 (312) 213 01 03
basinhalk@euas.gov.tr
REM: euas@hs01.kep.tr

Tax Office:
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yenimahalle/ANKARA
Tax Number: 331 0236 046

Write Us

Privacy Policy

Follow Us

To be informed about our services and activities, you can like the EÜAŞ Facebook page and follow the EÜAŞ Twitter account. Do not forget to share your valuable comments with us.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Energy Saving Mode