EYS POLICY

EÜAŞ Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Elektrik üretimi, ticareti ve maden sahalarında üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ve Enerji sektörüne yön veren öncü bir kuruluş olarak;
 
• ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin performansının ve süreçlerimizin verimliliğinin artırılması ile sürekli iyileştirilmesi için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflere ulaşabilir bir anlayış ile hareket etmek, 
• Entegre Yönetim Sisteminin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve ilgili tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek farkındalıklarını artırmak, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarını sağlamak, 
• Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla çalışanlarımızın tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarını teşvik etmek, mesleki ve davranışsal yetkinliklerini artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemek, 
• Ulusal ve uluslararası yasal şartlar, standartlar ve teknolojik yenilikleri takip ederek, bu şartlara uyumu sağlamak, 
• Değişen ve gelişen yeni teknolojileri nitelikli iş gücümüz ile takip ederek, sürdürülebilir, kesintisiz, kaliteli enerjiyi sağlamak, 
• Çevrenin gelecek nesillerden ödünç alındığı bilinciyle doğal kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve çevreyi korumak,
• Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak; sürdürülebilir atık yönetiminin uygulanmasını, kirliliğin kaynağında azaltılarak atık oluşumun en aza indirilmesini ve geri dönüşümünü sağlamak, 
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek her türlü risk ve fırsatı belirleyerek riskleri azaltan ve tehlikeleri ortadan kaldıran bir anlayış benimsemek, 
• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak, 
Taahhüdümüzdür. 

Dr. İzzet ALAGÖZ Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 

This page updated at March 21, 2023 1:58 PM

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Contact Us

Central Building:
Mustafa Kemal District
Dumlupınar Avenue 7. Km No: 166
Postal Code: 06510
Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
Tel. Operator: +90 (312) 295 50 00

Additional Building:
Nasuh Akar District
Türkocağı St. No:2/KLMN Block
Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Fax Number: + 90 (312) 213 01 03
basinhalk@euas.gov.tr
REM: euas@hs01.kep.tr

Tax Office:
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yenimahalle/ANKARA
Tax Number: 331 0236 046

Write Us

Privacy Policy

Follow Us

To be informed about our services and activities, you can like the EÜAŞ Facebook page and follow the EÜAŞ Twitter account. Do not forget to share your valuable comments with us.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek