DALGAKIRAN INV 160P KOMPRESÖRLERE AİT YEDEK MALZEMELERİN TEMİNİ

BirimAfşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
KonuDALGAKIRAN INV 160P KOMPRESÖRLERE AİT YEDEK MALZEMELERİN TEMİNİ
Türü / UsulüMal Alım İhalesi / Açık İhale Usulü
Tarih ve Saati18 Temmuz 2024 11:00
YeriEÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ
AdresÇoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ
Telefon0344 524 26 75
Faks0344 524 25 80-82
E-Posta Adresionur.tan@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiTeknik konularla ilgili Özgür BİRCAN/Dahili:24083 İdari konularla ilgili Onur TAN/Dahili:24078

Dosyalar

SÖZLEŞME TASARISIİndir
TEKNİK ŞARTNAMEİndir
İDARİ ŞARTNAMEİndir
ihale duyurusuİndir
FORMLARİndir
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİİndir

MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Dalgakıran INV 160P kompresörlere ait yedek malzemelerin temini ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası      : 2024/831499

1-İdarenin;

a)Adres                                     : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi

                                                           Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası    : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi       : onur.tan@euas.gov.tr

 

2-İhale konusu malın              ;

a)Niteliği, türü ve miktarı       : Kompresör yedek malzemesi, mal alımı, 25 adet 

 

b) Teslim edileceği  yer         : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

                                                Afşin/KAHRAMANMARAŞ     

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer                                                 : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

                                               Afşin/KAHRAMANMARAŞ     

b) Tarihi ve saat                     : 18/07/2024 Perşembe günü saat 14:00

4-İhale dökümanı                   :(Dosya  No  : AEBS 2024/52)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 18/07/2024 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ

Teknik konularla ilgili Özgür BİRCAN/Dahili:24083 İdari konularla ilgili Onur TAN/Dahili:24078

0344 524 26 75

0344 524 25 80-82

Enerji Tasarruf Modu