EÜAŞ Otomasyon Sistemleri Vibrasyon İzleme Sistemi Tasarım Projesi(EOSVİS)

EOSVİS PROJESİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

• Teşekkülümüzün termik ve hidroelektrik santrallarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, mikrokontrolör tabanlı, Ethernet üzerinden sunucuya verileri aktaracak ve arşivleyecek,

• Önceden belirlenen vibrasyon değerlerine ulaştığında trip sinyali üretecek bir vibrasyon izleme sistemi geliştirilmesi

amaçlanmıştır.


                                                                                                                                  VİBRASYON İZLEME ÇALIŞMALARI

1.DONANIM

• Sensör besleme devresi geliştirilmiş ve kararlı bir ölçüm alınması sağlanmıştır.

• Vibrasyon kaynağı olarak bir motor ve değişken frekanslı motor sürücü kullanılmıştır. Çeşitli vibrasyon sinyalleri elde edebilmek ve sensörü bağlayabilmek için 3D yazıcı ile disk, motora monte edilebilir sensör sabitleyici parça ve sensör muhafazası bastırılmıştır.

• Sensörün EOS RIO ya bağlantısı yapılmış, yazılım geliştirmeye hazır hale getirilmiştir.

                                                                                                                                VİBRASYON İZLEME ÇALIŞMALARI

2.GÖMÜLÜ YAZILIM

EOS Analog Giriş (AI) modülü gömülü yazılımı revize edilerek:

• 3 eksen ivme sensörü çıkışları 2kHz örnekleme frekansında okunmuştur.

• Okunan sinyallere dijital filtre uygulanmıştır.

• Nümerik integrasyon ile ivmeden hız ve hız RMS hesabı yapılmıştır.

• Uzaktan komut göndererek her eksen için istenen sayıda (en fazla 20 bin) örnek alınmıştır.

EOSViS’in ham vibrasyon verilerinin SCADA tarafından alınıp saklanması işlemi, SCADA’nın bir sonraki versiyonuna ekleneceğinden, geçici olarak EOScmview yazılımı geliştirilmiştir.

PROJE KAPSAMINDAKİ KAZANIMLAR NELERDİR?

• Vibrasyon izleme ve analiz sistemleri konusunda Teşekkülümüzde çalışan personele vibrasyon analizinin teorik altyapısı anlaşılır hale getirilmiştir.

• EOS otomasyon sistemi kabiliyetlerine vibrasyon izleme sistemi eklenerek, kaynakların verimli kullanılması imkânı sağlanmıştır.

• Teşekkülümüz insan kaynakları marifetiyle bir vibrasyon izleme sisteminin geliştirilebileceği gösterilmiş, kurumsal özgüvenin kazanılmasına örnek olmuştur.

• Vibrasyon izleme sistemi konusunda çalışmak isteyen Teşekkülümüz personeline açık kaynak kodlu örnek bir uygulama sağlanmıştır.

Proje Ekibi;

Proje Yöneticisi: Ziya ERDEMİR

Proje Ekibi: Benan BAŞOĞLU, Murat TOPUZ, Halil İbrahim KAPTAN, Erol ERİKLİ, Murat GÜNEY, İlyas ŞAHİN, Arif YILDIRIM, Mehmet ASLAN

Proje Koordinatörü: Ahmet BOZKURT

Bu sayfa July 31, 2023 6:02 AM tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu