Oturum Aç

ÇEVRE MEVZUATI EĞİTİMİ

İşletme Müdürlüklerimizde çevre mevzuatının yerine getirilmesi konusunda görev yapan 43 personele 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizkent Eğitim ve Sosyal Tesislerinde “Çevre Mevzuatı Eğitimi” verilmiştir

KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

Kamu ihale mevzuatı ile birlikte EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) temelleri atılan e-ihale sisteminin devreye alınmasıyla elektronik ihale uygulamaları konusunda kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla 25 – 26 Nisan 2019 tarihlerinde Genel Müdürlük Yeni Kampüs Eğitim Salonunda 26 personelin katılımı ile “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ

İşletme Müdürlüklerimizde görev yapan Sivil Savunma Şefleri/Amirlerinin seferberlik ve savaş hali hazırlıkları, sivil savunma hizmetleri ve afet acil durum faaliyetleri konularında bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla 8-9-10 Nisan tarihlerinde Çatalan HES İşletme Müdürlüğü Afif Demirkıran Eğitim Tesislerinde 30 personelin katılımı ile üç (3) gün süreli Sivil Savunma Şefleri/Amirleri Eğitimi gerçekleştirildi.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında, ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kapsayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması ve belgelendirilmesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Afet ve Acil Durum Masabaşı Tatbikatları

İşletme Müdürlüklerimizin Katılımı ile Afet ve Acil Durum Masabaşı Tatbikatları Gerçekleştirildi.

KORUMA VE GÜVENLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ.

Stratejik öneme haiz tesislerimizin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile güvenlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla 26 Nisan 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitim seminerinin devamı olarak 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında“Uygulama Birliği” temalı “Güvenlik Eğitimi” Denizkent Eğitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

YANGIN EMNİYETİ VE SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ

Şirketimiz Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından İşletme Müdürlüklerimizde Yangın Emniyet ve Sivil Savunma Hizmetlerinin etkin ve verimli sürdürülebilmesi için 29 İşletme Müdürlüğümüzde oluşturulan Yangın Emniyet ve Sivil Savunma Şef kadrosuna ilk defa atanan Yangın Emniyet Sivil Savunma Şeflerin15 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında Denizkent Eğitim ve Sosyal Tesislerinde “Yangın Emniyeti ve Sivil Savunma Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EĞİTİM SALONLARINDA SİEMENS S7300/400 VE PROFİBUS HABERLEŞME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 Temmuz – 9 Ağustos 2018 Ağustos tarihleri arasında Bakım Yönetim Daire Başkanlığının talebi üzerine İSG daire Başkanlığının Koordinasyonun da düzenlendi.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EĞİTİM SALONLARINDA PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bakım Yönetim Daire Başkanlığının talebi üzerine İSG daire Başkanlığının Koordinasyonun da düzenlendi.

30 TEMMUZ – 03 AĞUSTOS 2018 TARİHLERİNDE BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ EĞİTİMİ YAPILDI

Yıllık eğitim programında yer alan ’Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi’ Kumburgaz Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

30 TEMMUZ – 03 AĞUSTOS 2018 TARİHLERİNDE HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER EĞİTİMİ YAPILDI.

Yıllık eğitim programında yer alan ‘Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Eğitimi’ Kumburgaz Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
  1  2  3  4  5  6  7 
EYS200519.png