Oturum Aç
12.7.2019 -


​​İş sağlığı ve güvenliği alanında kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) geliştirilmiştir.

Söz konusu sistem aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir." hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda EÜAŞ  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Daire Başkanlığı  ortak çalışması neticesinde geliştirilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi 71 firmanın da bulunduğu İBYS Entegratör Firmalar listesine dahil olup tescil edilen ilk kamu yazılımı olmuştur.

EYS200519.png