Oturum Aç
21.6.2019 -


Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,       ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kapsayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması ve belgelendirilmesinin sağlanması amacıyla 9 Mayıs 2018 tarihinde çalışmalara başlandı.

          Yapılan çalışmalar kapsamında, Mevcut Durum Değerlendirmesi yapılmış Şirketimiz bünyesinde belirlenen 134 çalışana Entegre Yönetim Sistemleri Temel, Dokümantasyon, Süreç Risk ve İç Tetkik eğitimleri verildi. Eğitim sonrası standart gerekliliğin yerine getirilmesi için Merkez başkanlıklarda bire bir taşrada ise belirlenmiş lokasyonlarda çalışanların katılımıyla dokümantasyonlar ( Süreç, Prosedür, Form Plan, Talimat, Görev Tanımları) oluşturularak EÜAŞ intranet sayfasında yayınlandı ve 22 Mart 2019 tarihinde onaylandı.

  Dış denetim öncesi 25-28 Mart 2019 merkez başkanlıklarda 01-11 Mart 2019 tarihlerinde ise taşra birimlerinde iç tetkikler gerçekleştirildi. Çalışmaların son aşamasında Denetim ve Belgelendirme için gerekli hazırlıklar tamamlanarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olan FQC Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş tarafından 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde 1.aşama ve 29-30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde 2. aşama olmak üzere dış denetimleri yapılarak,

  Teşekkülümüz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,  ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini 11.06.2019 tarihinde almaya hak kazandı.

  Yapılan çalışmalar kapsamında destek veren ve katkı sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ederiz.​

EYS200519.png