Oturum Aç
23.5.2019 -


​​​Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında, ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO-45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kapsayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması ve belgelendirilmesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir. 


Bu çalışmalar kapsamında; Teşekkülümüzün Kalite, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği ve Entegre Yönetim Sisteminin amacına uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini sürdürmek ve Entegre Yönetim Sistemi Polikası ile stratejik amaçlarına uyumluluğunu güvence altına almak için Genel Müdür Yardımcılarımız Nurettin Kulalı'nın başkanlığında, Genel Müdür Yardımcılarımız Zafer Sümengen, Mehmet Feridun Alak ve Genel Müdür Danışmanı Ali Ekrem Aslan ile tüm Daire Başkanlarımızın katılımlarıyla 21 Mayıs 2019 tarihinde, Yönetim Sistemlerinin standart gerekliliği olan "Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG)" Toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Entegre Yönetim Sistemleri ve Eğitim Daire Başkanı Hasan Süha Saral'ın açılış konuşmasını yaptığı ve Danışman firma yetkilileri moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının gündeminde; EYS ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler, risk ve fırsatlar, önemli çevre boyutları, EYS performansı ve etkinliği, iç tetkik bulguları ve bu bulgulara yönelik düzeltici faaliyetler konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.​

EYS200519.png