Oturum Aç
23.10.2015
​​
30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği'nin 4. Maddesinin 'ii' fıkrasında Proje Uzmanlık Sertifikası (PUS), 'Yetkili Eğitim Kuruluşlarınca elektrik tesislerinin projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak düzenlenen eğitimler sonucunda ilgili mühendislere verilen belgeyi' olarak tanımlanmaktadır.

Elektrik tesis projelerinin niteliklerine göre ilgili branş mühendisleri tarafından hazırlanmasını ve imzalanmasını esas alan yönetmelik maddeleri gereği ilgili mühendislerin PUS sahibi olmasını 1.1.2016 tarihinden itibaren zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri kapsamında

28.08.2015 tarih ve 11379310-020-E.230 sayılı Bakanlık Oluru uyarınca Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu'nun oluşturulması ve yetkilendirilmesi çerçevesinde, Kurucular Kurulu'nun 11/09/2015 tarihli kararı ile " Proje Uzmanlığı, Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (PUSEM)" kurulmuştur.

www.pusem.gov.tr adresinden gerekli bilgilere ulaşarak ön kaydınızı yaptırabilirsiniz.

EYS200519.png