Oturum Aç
24.10.2019

​​

 

               Teşekkülümüz Merkez ve Taşra  teşkilatlarının  2020 yılı eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için Kumburgaz  Eğitim  Müdürlüğü'nde 21-22  Ekim  2019  tarihleri  arasında, Entegre Yönetim Sistemleri ve Eğitim Daire Başkanı Sn. Baki ÇELİK beyin katılımlarıyla "Teknik, İdari ve Bilişim Eğitimlerinin analizi ile Eğitim Planı, Taslak ve Uygulama Esasları"nın tartışıldığı, hizmet içi eğitimlerin yapılacağı eğitim yerlerinin fiziki şartları ve kapasitesinin değerlendirildiği eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

               Yapılan çalışmalar kapsamında destek veren ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederiz​.

<< >>
EYS200519.png