Oturum Aç
23.1.2019

​​​​​​​6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 04.08.2016 tarihli 2016/9096 sayılı ve 20.11.2017 tarihli ve 2017/11070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesinin 13'üncü bendi kapsamında alınan Bakanlık Makamı Olur'u çerçevesinde 01.02.2019- 31.12.2019 döneminde; Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden toplam 23.138.108.781 kWh ve Yerli Kömür ile İthal Kömür Karışımı Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden toplam 865.835.514 kWh elektrik enerjisi satın alınacak olup, konuya ilişkin ayrıntılı dokümanlar ekte yer almaktadır.​​
Sadece YK Yakıtlı Santrallerden Elektrik Enerjisi Satın Alınmasına İlişkin ESA ve İlan metni.pdf

YK-İK Karışımı Yakıtlı Santrallerden Elektrik Enerjisi Satın Alınmasına İlişkin ESA ve İlan metni.pdf

Sadece YK Yakıtlı Santrallarden Alınacak Elektrik Enerjisi Miktar Tablosu.xls

YK –İK Karışımı Yakıtlı Santrallerden Alınacak Elektrik Enerjisi Miktar Tablosu.xls

EYS200519.png