Oturum Aç
23.6.2017
AEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 300 KİŞİLİK İŞÇİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI

Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanununa tabi 300 kişilik daimi işçi personel alımı için K.Maraş ilinde yapılan yazılı ve sözlü sınavların sonucunda Asıl ve Yedek olarak  başarılı olan adayların isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Asıl olarak başarılı olan adaylara ayrıca Güvenlik soruşturması ve arşiv arştırması yaptırılacak olup; güvenlik soruşturma işlemleri olumlu neticelenenlere  Şirketimizce işe başlama tebligatları adreslerine posta yoluyla gönderilecektir. Güvenlik soruşturması olumlu gelen adaylara çıkarılan tebligatın kendilerine tebliğinden itibaren  15 gün içerisinde atandıkları işyerine aşağıda yazılı belgelerle birlikte şahsen müracaat  etmeleri gerekmektedir.
 
​Yedek olarak başarılı olan adayın, asıl adayın iş başvurusunda bulunmaması ve işe başlatılma şartlarını taşımaması ya da işe başladıktan sonra 1 ay içerisinde istifa etmesi durumunda Yedek aday iş başvurusu için ayrıca çağrılacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adayların;

1) Sağlık Raporu aslı, (Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerimizde çalışanların mutlaka sağlık raporu almaları gerekmekte olup, sağlık raporları İSGB veya OSGB'deki işyeri hekiminden  alınabilir.)
2) Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
3) KPSS Sonuç Belgesi, Öncelik Belgesi ile katılarak başarılı olanların öncelik belgelerinin aslı,
4) 5 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
ile birlikte, Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde göreve başlamak üzere şahsen müraacat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adayları bir an evvel işe başlatılabilmeleri için Ekli Arşiv Araştırma ve Güvenlik Soruşturma Formunun asil adaylar tarafından bilgisayar ortamında doldurularak  çıktısının ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğümüz İnsan kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.   


Beden İşçisi için tıklayınız​

​Elektrik için tıklayınız​

Elektronik için tıklayınız

İş Makinaları için tıklayınız

Makina için tıklayınız

Metal için tıklayınız

Motor için tıklayınız

Şoför için tıklayınız

Teknik ressam için tıklayınız

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız

EYS200519.png