Oturum Aç

ANTALYA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ZİYARETİ

14.02.2018 tarihinde Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne; eğitim konularını değerlendirmek üzere İSG Daire Başkanı Mücahit SAV, Risk Yönetim Müdürü Mustafa ALIŞ ve Risk Yönetim Müdürlüğü personeli Elektrik Mühendisi Hasan İREVİL’in katılımı ile ziyarette bulunulmuştur.

12.02.2018 TARİHİNDE REVİZYON PRENSİPLERİ EĞİTİMİ YAPILDI.

Yıllık Eğitim Programında yer alan "Revizyon Prensipleri” Eğitimi 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Mustafa Turhan Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ACİL DURUM PLANI BİLGİLENDİRME VE YANGIN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik gereği Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında hazırlanan Acil Durum Planı, bilgilendirme eğitimi 15-18 Ocak 2018 tarihlerinde gerçeklşeştirildi.

2018 YILI HİZMET SATIŞ FİYAT LİSTESİ

2018 YILI HİZMET SATIŞ FİYAT LİSTESİ

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 04-15 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERMİK SANTRAL SİMÜLATÖR EĞİTİMİ KUMBURGAZ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜLÜĞÜNDE YAPILDI.

Eğitim müdürlüğümüzde 04-15 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Termik Santral Simülatör Eğitimi dört katılımcı ile KUMBURGAZ EĞİTİM MERKEZİMİZDE 04-08 Aralık 2017tarihlerinde gerçekleştirildi.

GAZALTI KAYNAK EĞİTİMİ, ANTALYA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILDI

Şirketimizin 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan "Gazaltı” Kaynak Eğitimi 04-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü bağlı Mustafa Turhan Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

ÇATALAN HES AFİF DEMİRKIRAN EĞİTİM TESİSİNDE PROJE OKUMA(ELEKTRİK) EĞİTİMİ YAPILDI

Çatalan HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Afif Demirkıran Eğitim Tesisinde 11-13 Aralık 2017 tarihleri arasında Proje Okuma(Elektrik) Eğitimi gerçekleştirildi.

ÇATALAN HES AFİF DEMİRKIRAN EĞİTİM TESİSİNDE EKAT EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çatalan HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Afif Demirkıran Eğitim Tesisinde 6 Kasım -1 Aralık 2017 tarihleri arasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Eğitimi gerçekleştirildi.

2017 MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ

Genel Müdürlüğümüz spor komitesi tarafından organize edilen, 2017 Masa Tenisi Turnuvası 23Kasım 2017 tarihinde oynanan final maçlarıyla birlikte sona erdi.

ÇATALAN HES AFİF DEMİRKIRAN EĞİTİM TESİSİNDE MÜHENDİS ORYANTASYON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çatalan HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Afif Demirkıran Eğitim Tesisinde 13-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Mühendis Oryantasyon Eğitimi (6. Grup) gerçekleştirildi.

DENİZKENT EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİNDE SÖZLEŞME UYGULAMALARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında 6 – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında Denizkent Eğitim ve Sosyal Tesislerinde Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (4735 Sayılı Kanun) Grup 2 gerçekleştirilmiştir. Merkez ve Taşra teşkilatından 28 katılımcı personel katılmış olup, Satınalma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı personeli Müdür yardımcısı Metin ARI katılımcıları bilgilendirmiştir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi ile 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 01/01/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olan Şirketimizin 2017 yılı mali dönemi Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak dönüştürülmüş mali tablolarının denetimi, Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılacaktır.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9