Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

Tüm Duyurular

Tarihe Göre Arama
Yayın Tarihi   -  
Ara
 
14.05.2015
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 2015 Yılı İhtiyaç Fazlası(Ölü Stok) Malzeme Listesi

14.05.2015
KİT ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı Duyurusu

 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının (KİT) 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar’ın 31’inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 15 Ocak 2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 18 inci maddesi gereği, KİT’lerde iç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi adaylarını belirleme sınavı yapılacaktır.

28.04.2015
SINAV DUYURUSU

15.04.2015
İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme, Yedek Parça, Taşıt ve İş makinası Listesi

07.04.2015
Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

03.03.2015
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili duyuru

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili olarak Sınav Kurulunca yapılan toplantıda;
           
1-Unvan değişikliği sınavına katılmaya hak kazanamayan personele yazılı olarak bildirimde bulunulmasına,
           
2-Görevde yükselme sınavına ilişkin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal eden itiraz dilekçeleri incelenmiş olup, söz konusu talep ve itirazlarla ilgili olarak bu aşamada yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

13.02.2015
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EK DUYURU

05.02.2015
Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmelerine ilişkin Panel

04.02.2015
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EK DUYURU

28.01.2015
GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

Teşekkülümüz merkez-taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarımızdan Soma Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde münhal bulunan pozisyonlara atama yapmak amacıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Görevde Yükselme Sınavı düzenlenmesi hususu Genel Müdürlük Makamının 27.01.2015 tarih, 175 sayılı Olur’ları ile uygun görülmüş olup, konuya ilişkin yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
 

12345678910...>>