Oturum Aç

​​

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Kurum idari kurulları” başlıklı 22.maddesinde; Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere,  eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasında belirlenen temsilcilerinin katıldığı Kurum İdari Kurullarının oluşturulacağı,
 
Ayrıca, Kurum İdari Kurulları ve diğer kurulların teşkili ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerinde ise; Kurum İdari Kurulunun, her kurum bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği bir yardımcısının veya insan kaynakları birim yöneticisinin başkanlığında iki birim yöneticisi ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşacağı, kurulun her yıl Nisan ve Ekim aylarında Kurul Başkanının belirleyeceği tarihte yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
 

Bu itibarla, Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz ÇİĞDEM’in Başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Termik Santraller Daire Başkanı, Hidrolik Santraller Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının üye olarak görevlendirilmesiyle oluşturulması ve üyelerin bulunmadığı zamanlarda ise toplantıya yerine vekalet eden kişinin katılması Genel Müdürlük Makamının 12/07/2018 tarih, 2077 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. ​

 
Kurum İdari Kurulu Kararları :​​
​2015 Nisan Kurum İdari Kurulu Kararıİndir
​2013 Ekim Kurum İdari Kurul Kararı​​​İndir
​2013 Nisan Kurum İdare Kurulu Kararı​​​İndir
​2012 Ekim Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2011 Ekim Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2011 Nisan Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2010 Nisan Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2009 Ekim Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2009 Nisan Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2008 Ekim Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2008 Nisan Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2007 Ekim Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
​2007 Nisan Kurum İdari Kurul Kararları​​​İndir
EYS200519.png